Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Economie24990/3374/2425/1/88
Studiegids

Economie

24990/3374/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
  • Procesautomatisering
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Verkoopsmanagement: Economie
 • Bachelor in het energiemanagement als Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Economie, wat doe je ermee? Heb je je ook al wel eens de vraag gesteld wat economie nu eigenlijk betekent? Waarom het zo belangrijk blijkt in de media en hoe al die beslissingen en gebeurtenissen een impact kunnen hebben op jouw leven en toekomst?

Of je nu een student bent in een economische richting, of net ambitie hebt om te gaan werken in een heel ander domein, economische beslissingen en gebeurtenissen zullen steeds een invloed hebben op jouw leven en dat van jouw klanten.

Je hoeft daarom geen expert te worden in economie, maar het begrijpen van de gevolgen die bepaalde beslissingen en gebeurtenissen kunnen hebben, kan je wel helpen om zelf betere keuzes te maken. Elke sector, elk gezin, elk bedrijf maakt immers deel uit van de economie en zal er dus door beïnvloed kunnen worden. In dit opleidingsonderdeel bekijken we enkele aspecten van de economie en hoe deze een invloed kunnen hebben op bedrijven en gezinnen.

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro en macro economie aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
EM23: TCA Industriële verkoopscyclus
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM25: TCA Marketing
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.

Leerinhoud

 • Micro-economie: Marktevenwicht, producenten- en consumentengedrag, elasticiteit, overheidsinterventies. 
 • Macro-economie: Conjunctuur, economische kringloop, geldmarkt en inflatie.

Studiematerialen (lijst)

Economie, wat doe je er mee?Verplicht€ 46,00
 • Auteur: Karolien Van Riel m.m.v. Valentijn Brasseur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal (inclusief voorbeeldoefeningen & -examenvragen) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.