Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationale communicatie: Engels31055/3374/2425/1/76
Studiegids

Internationale communicatie: Engels

31055/3374/2425/1/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
  • Procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen. De nadruk ligt op het lezen en bespreken van technische teksten, populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit het elektromechanicadomein. Er wordt vaak in team gewerkt. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan zakelijke en technische teksten in het Engels begrijpen, interpreteren en vertalen.
De student kan de kenmerken van een technisch product of schema begrijpen en beschrijven.
EM09: Communiceren
De student kan "native speakers" in een werkomgeving begrijpen en de inhoud van hun conversaties weergeven.
De student kan een presentatie geven in het Engels.
De student kan Engelstalige documentaires en nieuwsberichten beluisteren en kan de inhoud parafraseren.
De student kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren in een Engelstalige bedrijfscontext (informatie aanvragen en beantwoorden, e-mails schrijven, ...) (niveau B2).

Leerinhoud

 • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
 • Technische teksten
 • Grammar
 • Listening: teksten rond technische thema's met bijhorende oefeningen
 • Mondelinge presentaties en dialoogjes
 • Audio- en videofragmenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Internationale communicatie: Engels' departement IO - PBA Elektromechanica
 • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform)
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Inclusieve maatregel extra examentijd

 •  Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.