Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Hydraulica & pneumatica26758/3374/2425/1/60
Studiegids

Hydraulica & pneumatica

26758/3374/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adriaensens Raoul
Andere co-titularis(sen): Houtmeyers Niels
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De vakgebieden pneumatica en hydraulica komen in deze cursus aan bod. Beide vakgebieden sluiten nauw bij elkaar aan. Zo is er zeer veel overeenstemming qua gebruikte symboliek en werking, alhoewel het toepassingsgebied toch volledig anders is. De cursus bevat een degelijke beschrijving van de voornaamste pneumatische en hydraulische componenten en hun werking. Verder zijn er zoveel mogelijk toepassingen opgenomen en zitten er in het laatste hoofdstuk extra veel schakelingen.
De geziene leerstof wordt toegepast tijdens de praktische sessies door onder meer deze schakelingen te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan verschillende pneumatische en hydraulische componenten selecteren op basis van hun eigenschappen/toepassing en deze op elkaar afstemmen tot een logisch werkend geheel.
EM02: Installeren
De student kan een bestaande complexe installatie onderhouden
De student kan op een bestaande complexe installatie multifunctionele fouten zoeken
De student kan op een bestaande complexe installatie defecten op een curatieve wijze verhelpen.
De student kan een complexe hydro-pneumatische installatie installeren volgens de klantspecificaties.
EM05: Ontwerpen
De student kan een veilig werkende hydro-pneumatische installatie ontwerpen die voldoet aan de gevraagde functionele eisen.
EM11: Persoonlijke groei
De student werkt op een professionele manier aan een hydraulische en pneumatische installatie.

Leerinhoud

 • De verschillende componenten en hun werking
 • Basisschakelingen
 • Volgordeschakelingen
 • Vacuümtechniek
 • Elektropneumatica en elektrohydraulica
 • Servo en proportionele hydraulica

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 60,90
 • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Hydraulica & pneumatica', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software FluidSim (beschikbaar op Digitap). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Tijdens labomomenten zijn veiligheidsschoenen verplicht (aankoop veiligheidsschoenen ten laste van de student).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.