Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Theoretische elektriciteit32878/3374/2425/2/76
Studiegids

Theoretische elektriciteit

32878/3374/2425/2/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Elektriciteit DC/AC (4 studiepunten)
 • Elektrische machines (3 studiepunten)
Co-titularis(sen): Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Elektriciteit DC/ACop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Elektrische machinesop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie deel-OLOD's

Leerinhoud

Dot OLOD wordt opgedeeld in:
Elektriciteit DC/AC
en
Elektrische machines

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Elektriciteit DC/AC
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • Beschikbare literatuur
  • Informatie en documentatiebronnen
  • PowerPointpresentaties
  • Filmpjes
  • AP-cursus 'Elektriciteit Gelijkstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
  • AP-cursus'Elektriciteit Wisselstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Elektrische machines
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 
  • PowerPointpresentaties
  • Bijkomende oefeningen en opdrachten
  • Verwijzingen naar filmpjes
  • AP-cursus 'Elektrische machines', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.