Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechanisch ontwerpen CAD32882/3374/2425/1/17
Studiegids

Mechanisch ontwerpen CAD

32882/3374/2425/1/17
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Peter
Andere co-titularis(sen): Verhulst Marc, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Mechanisch ontwerpen CAD leren we op een efficiënte manier omgaan met het 3D-ontwerppakket Inventor. We vertrekken van eenvoudige toepassingen en drijven de moeilijkheidsgraad steeds verder op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de nodige bijschriften (maten, tolerantie,...) op de tekening plaatsen.
De student kan een 3D-model tekenen.
De student kan van een 3D model de nodige 2D aanzichten en doorsnedes maken.
De student kan binnen het Inventor-pakket de aanwezige ontwerp-tools gebruiken.
EM05: Ontwerpen
De student kan binnen het Inventor-pakket grotere samenstellingen ontwerpen en beheren.
EM07: Meten
De student kan een virtueel model maken van een bepaalde opstelling.

Leerinhoud

 • Maken van een 2D schets.
 • Van 2D schets naar 3D model.
 • Bewerken van een 3D model.
 • Omzetten van een inventor model naar andere bestandstypes.
 • Afleiden van aanzichten en doorsnedes.
 • Plaatsen van maataanduiding, bijschriften....
 • Gebruik maken van de aanwezige ontwerptools om efficiënt samenstellingen te genereren.
 • Beheer van grotere samenstellingen binnen inventor (incl. gebruik makend van het Autodesk Content Center en externe databanken van  leveranciers).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Mechanisch ontwerpen CAD', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Autodesk Inventor Professional (gratis versie van de software online te downloaden via www.autodesk.com/education/edu-software). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.