Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektrisch ontwerpen CAD32971/3374/2425/1/36
Studiegids

Elektrisch ontwerpen CAD

32971/3374/2425/1/36
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Goethem Wim
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Bart, Van de Peer Filip, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om het vak “Elektrisch ontwerpen CAD” op een professionele manier aan te kunnen leren, wordt het elektrisch tekenpakket Eplan aangeboden, marktleider in de industrie.
De software kan door de student zowel op school als thuis ingeoefend worden.

Ter ondersteuning van de software dient onze onenote. Het zal hen de kans bieden de door de lector aangeleerde technieken op te zoeken en te herhalen indien nodig, en bepaalde facetten van het tekenprogramma verder uit te diepen.

In dit digitale tijdperk is een papieren handleiding van een softwarepakket trouwens zeer relatief: de in het pakket aanwezige help-functie is compleet en steeds up te date. Eplan is trouwens een pakket waar jaarlijks updates en uitbreidingen van verschijnen. ‘Levende’ manuals zijn dus een noodzaak. En daarmee wordt meteen hét belangrijkste aspect aangehaald: de student wordt verondersteld intensief thuis te oefenen, want alleen met het voorbeeld dat de lector in de klas toont, kan de student onmogelijk de beoogde elektrisch ontwerper worden die de school wenst af te leveren.

Om dit mogelijk te maken zijn er op Digitap verschillende filmpjes over de lessen aanwezig.

De lectoren wensen jullie alvast veel succes om dit software pakket onder de knie te krijgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de verschillende elektrische componenten in een installatie herkennen en hun werking/invloed gemotiveerd verklaren.
De student kan een vereenvoudigde kabelberekening uitvoeren.
De student kan klemlijsten, kabel- en artikeldocumentatie opstellen en interpreteren.
De student kan schakelingen technisch functioneel herkennen en de werking ervan uitleggen op basis van schemalezen.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kent de voorwaarden waaraan een huishoudelijke elektrische installatie moet voldoen.
De student is in staat om het keuringsdossier van een huishoudelijke elektrische installatie volledig voor te bereiden.
De student is vertrouwd met de administratieve norm voor technische installaties IEC 61 355.
De student is vertrouwd met de norm 81 346 ter structurering van industriele systemen en installaties en de bijhorende naamconventionering.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
De student kan de nodige elektrische schema's ontwerpen.
De student kan een volledig EPLAN project opzetten, grafisch uitwerken en het toepassen van de automatische uitwerkingen zoals kruisverwijzingen en inhoudsopgave.
De student kan weergeven wat de stuctuur en de mogelijkheden zijn van het EPLAN CAE systeem.
De student is in staat om formulieren (sjablonen binnen eplan) toe te voegen en aan te passen
De student is in staat om PLC's meldingsvrij in een eplan project op te nemen.
De student is in staat om een 2D-en 3D layout van een elektrisch bord aan te maken op basis van een foutvrij schemapakket.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student is in staat om juiste elektrische component binnen de eplan context te selecteren en indien nodig zelf aan te maken/aan te passen.
De student is in staat om de juiste artikels aan componenten te koppelen via het dataportaal.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen worden besproken:

 • E-Plan-architectuur
 • Project aanmaak
 • Grafische opbouw
 • Project paginamanipulatie
 • Inhoudsopgave
 • Kruisverwijzingstechnieken
 • Nummeringsmodule
 • Onderwerpen bij het opzetten van standaardisatie
 • Symboolbeheer
 • Vertalen
 • Het uitwisselen van E-Plan projecten met derden
 • Klemmen en kabels
 • Vrij tekenen
 • Parameters
 • Revisiebeheer
 • Artikelbeheer
 • Relaiskeuze
 • Kastindeling
 • PLC
 • Montagebord uittekenen
 • E-Plan Pro-panel
 • Data Portal gebruiken

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met software EPLAN (EPLAN-software gratis te verkrijgen via EPLAN).
 • Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,0010 opdrachten op 2%
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Huishoudelijke opdracht

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle lessen omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.