Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Project Procesautomatisering25292/3374/2425/2/75
Studiegids

Project Procesautomatisering

25292/3374/2425/2/75
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Project Procesautomatisering (7 studiepunten)
 • Talentenprofiel & hefbomen (1 studiepunt)
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Project Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Talentenprofiel & hefbomenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Procescontrole.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Project Procesautomatisering
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Talentenprofiel & hefbomen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld:
  • Slides en tutorial van talentsessie 1
  • Manual: "Talenttraject 2de jaar"
  • Ingescande talentkaartjes : "Kerntalenten39-Inscan"
  • Talentfiches (in te vullen)