Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste technologie20735/3374/2425/2/46
Studiegids

Toegepaste technologie

20735/3374/2425/2/46
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Technologie (2 studiepunten)
 • Materialenleer & chemie (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Jiménez Peña Carlos, Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Technologieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Materialenleer & chemieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Technologie elektriciteit.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Technologie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Technologie' departement IO, PBA Elektromechanica
  • Powerpoints van de lessen
  • Beeldmateriaal
  • Didactische componenten
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Materialenleer & chemie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.