Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Praktische vaardigheden32893/3374/2425/2/04
Studiegids

Praktische vaardigheden

32893/3374/2425/2/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Practicum (2 studiepunten)
 • Veiligheid & VOL-VCA (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Brumm Ann-Christin, Houtmeyers Niels, Stevens Wendy, Verhulst Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Practicumop 20 (tot op een tiende)Nee--
Veiligheid & VOL-VCAop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Practicum
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld:
  • Elke proef afzonderlijk te downloaden via de online leeromgeving i.f.v de uit te voeren opdracht die week.
 • Eén student per groepje brengt een papieren versie van de uit te voeren proef mee 
 • Rekenmachine
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Werkkledij (werkpak - veiligheidsschoenen - handschoenen en veiligheidsbril)
Veiligheid & VOL-VCA
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.