Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Creatief labo & peterschap32976/3374/2425/1/12
Studiegids

Creatief labo & peterschap

32976/3374/2425/1/12
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak AUT
  • Keuzevak KLM
  • Keuzevak OHT
  • Keuzevak PRA
  • Keuzevak TCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak leert de student het vakgebied Elektromechanica en de opleiding zelf in een bredere context te plaatsen.

De student krijgt de kans om zelf bij te dragen aan de verdere uitbouw van de opleiding en doet dit door
 • deelname aan focusgroepgesprekken
 • wetenschapscommunicatie te voeren
 • ambassadeur te zijn voor de opleiding
 • projecten uit te voeren die de uitbouw van de opleiding ondersteunen
 • enzovoort...

De student stelt hierbij zelf een programma samen met mogelijke activiteiten. Hij is dus zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. Correcte communicatie met de lector is hierin een belangrijk onderdeel. 

Het resultaat van zijn activiteiten vormt meteen ook de rapportage van het opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante informatie opzoeken door gebruik te maken van diverse bronnen.
EM09: Communiceren
De student kan in een groep oplossingsgericht 'peerteachen'.
De student kan zijn elektromechanische basiskennis toepassen bij diverse educatieve acitivteiten met medestudenten en scholieren als doelpubliek
De student kan inhoudelijk correct communiceren over de opleiding Elektromechanica bij een divers lekenpubliek
De student kan zijn mening over de opleiding en het opleidingsprogramma kritisch en genuanceerd formuleren.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan een portfolio samenstellen waarin hij reflecteert over de gepresteerde activiteiten. De student motiveert zijn keuzes en analyseert zijn persoonlijke groei.
De student kan zelfstandig een divers programma samenstellen vertrekkend van de aangeboden acitivteiten
De student kan zijn/haar elektromechanische basistheorie borgen tot parate kennis dmv 'peerteaching'.

Leerinhoud

 • Focusgroepgesprekken
 • Communicatie-activiteiten
 • Projecten maatschappelijke dienstverlening
 • Projecten binnen de opleiding

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en de nodige informatie wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Uitgevoerde activiteiten & opdrachten (kwaliteit en kwantiteit)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle afgesproken contactmomenten omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en de onderwijsactiviteiten een vormende waarde hebben.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment of de vervangtaak vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.