Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste wiskunde3187/3374/2425/1/60
Studiegids

Toegepaste wiskunde

3187/3374/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het belang van wiskunde kan in een technisch wetenschappelijke opleiding als de Bachelor Elektromechanica niet onderschat worden en vormt dikwijls de basis voor andere technische vakken. 

Het online leerplatform staat hierbij toe om op eigen tempo te studeren, te herhalen en te oefenen, opdat iedereen de eindmeet kan halen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan aan de hand van de basis goniometrische rekenregels technisch wetenschappelijke vraagstukken oplossen binnen het domein van andere opleidingsonderdelen.
De student kan afgeleiden berekenen om deze later toe te passen in andere opleidingsonderdelen.
De student kan basis wiskundige analyses/berekeningen vlot toepassen.
De student kan logaritmisch rekenen en kan curves transformeren van lineaire naar logartimische schalen en vice versa.
De student kan integralen berekenen om deze later toe te passen in andere olod's.
De student kan logaritmisch rekenen.
De student kan een functie analyseren.
De student kan een hogeregraadsvergelijking oplossen.
De student kan de rekenregels van de algebra correct gebruiken.

Leerinhoud

 • Algebra
 • Functies
 • Goniometrie
 • Exponentiële en logaritmische functies
 • Afgeleiden
 • Integralen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • De online wiskunde-tool Sowiso als online leerplatform, te raadplegen via een webbrowser.
 • Formularia die aan de student bij het begin van sommige hoofdstukken worden aangeboden.
 • Een door de opleiding goedgekeurd rekenmachine.
 • Eventuele bijkomende oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Digitale tussentijdse evaluaties

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Dit opleidingsonderdeel wordt voornamelijk gedoceerd via een online leerpakket.
 • Tijdens de ON-campus sessies worden tussentijdse toetsen afgenomen.
 • Tijdens de laatste ON-campus sessie kan je maximaal twee gemiste toetsen inhalen.
 • Voor dit vak kan een vrijstelling bekomen worden indien de student 12/20 behaalt voor de ingangstest in week 2 van het eerste semester.

Permanente evaluatie tijdens de hoor- en/of werkcolleges

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.