Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
ICT-vaardigheden (Excel en VB)24186/3374/2425/1/09
Studiegids

ICT-vaardigheden (Excel en VB)

24186/3374/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Viroux Ivo
Andere co-titularis(sen): Vanden Bulcke Carl, Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een professionele Bachelor in eender welke richting kan al lang niet meer zonder kennis van bepaalde ICT vaardigheden. ICT is een erg breed begrip en in dit opleidingsonderdeel is het de bedoeling om twee onderdelen onder de loep te nemen: werken met rekenbladen (met name Excel), en programma's schrijven op een gestructureerde manier (met behulp van de programmeertaal Visual Basic).
Deze kennis van VB komt dan mooi van pas wanneer Excel geautomatiseerd wordt m.b.v. VBA.
De aangeleerde programmeerstructuren komen van pas in het opleidingsonderdeel Automatisatie en Mechatronica.
Kortom, wanneer dit opleidingsonderdeel met succes wordt beëindigd is er voldoende basis gelegd voor verdere gerelateerde studies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan als toepassing op een programmeertechniek code in een passende logische en functionele volgorde plaatsen.
De student kan eenvoudige programma's schrijven en/of aanpassen op een gestructureerde manier in Visual Basic.
De student kan rekenbladen in Excel aanmaken om specifieke en beroepsgerelateerde toepassingen/analyses uit te voeren.
De student kan fouten detecteren en verbeteren in een programma.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan zelfstandig rekenbladen in Excel aanmaken om basistoepassingen uit te voeren.
De student kan rekenbladen in Excel aanmaken om specifieke en beroepsgerelateerde toepassingen zoals tabellen, voorwaardelijke functies, formules, functies, gegevensvalidatie, wat-als-analyses, grafieken en draaitabellen uit te voeren.
De student kan de werking van een programma met objecten, variabelen, arrays, voorwaardelijke instructies, lussen analyseren.
EM05: Ontwerpen
De student kan een Flowchart en een Visual Basic code analyseren en begrijpen.
De student kan de samenhang tussen een Flowchart en een programma analyseren en vervolledigen.

Leerinhoud

 • Theoretische grondbeginselen van gestructureerd programmeren;
 • De basis van Visual Basic. Dit houdt o.a. in de elementaire basisinstructies zoals sequentiële opdrachten, lusopdrachten, en beslissingsopdrachten;
 • Het basisgebruik van het programma Excel;
 • Specifieke gevorderde mogelijkheden in Excel (vb. grafieken, draaitabellen, macro's, ...).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'ICT-vaardigheden', departement IO,  PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software MS Office Visual Basic (gratis te installeren). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitale tussentijdse evaluatie - inhoud "Excel" (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)

Toetsing (tekst)

Eenmalige toets tijdens de lesweken

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
 • Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je je afwezigheid op deze tussentijdse evaluatie meedelen vóór aanvang van deze evaluatie via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je uploadt het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.