Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Casestudy PRA34085/3374/2425/1/82
Studiegids

Casestudy PRA

34085/3374/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Coremans Roel
Andere co-titularis(sen): Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het module-overschrijdende vak Casestudy dient de student zich in groep een jaar lang te buigen over concrete beroepseigen topics in de wereld van de procesautomatisering, waarbij de mogelijkheid bestaat om wekelijks verder te werken aan een opgelegde opdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de eerder opgebouwde vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toepassen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan zelfkritisch reflecteren over de eigen ervaringen en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken.
De student werkt op een professionele manier aan een industriƫle installatie.
EM13: PRA projectontwerp en oplevering
De student kan rekening houdend met beschikbare informatie, middelen en tijd, een project zelfstandig coƶrdineren/organiseren i.f.v. de probleemstelling.

Leerinhoud

De inhoud van dit vak behelst het uitwerken van een aantal opdrachten, die geëvalueerd worden aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn opdrachtafhandelijk en worden gecommuniceerd met de student.

Deze opdrachten zijn soms individueel, soms in kleine groepjes en kunnen volgende onderwerpen omvatten:

 • Overlappende multidisciplinaire opdracht uit de industrie (met verplicht bezoek aan site voor opdracht) en presentatie (opdracht Engie)
 • Industriële analyse, uitgebreid werkje en presentatie
 • Beursbezoek met verslag over innoverende en/of opvallende technologie
 • Literatuurstudie marktonderzoek (artikels) over een PRA gerelateerd onderwerp, met Engelse samenvatting van een Engels technisch-wetenschappelijk artikel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal (opdrachten & informatie) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.    
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, en presentaties

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfsbezoeken en gastcolleges omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en deze onderwijsactiviteiten een vormende waarde hebben en een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is
 • Bij wettige en onwettige afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Groepswerk: De groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opodrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.