Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Immotica KNX28241/3374/2425/1/42
Studiegids

Immotica KNX

28241/3374/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Onderhoudstechnologie
  • Procesautomatisering
  Keuzepakket:
  • Keuzevak AUT
  • Keuzevak OHT
  • Keuzevak PRA
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Procesautomatisering KLM: Immotica KNX
 • Bachelor in de elektromechanica als Procesautomatisering TCA: Immotica KNX TCA/ENE
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Andere co-titularis(sen): Verhasselt Albert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan alleen met intelligente besturings- en controlesystemen.

Immotica KNX is een wereldwijd verspreid gebouwenbeheersysteem, waar vele producenten van gebruik maken (https://www.knx.org/be-nl/) Mogelijke toepassingsgebieden: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica, ...

Je zal in de lessen zowel de theoretische als de praktische aspecten leren, overeenkomstig de basiscursus KNX.


OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de specifieke KNX software (code) toepassen binnen een welomlijnde opdracht.
De student kan de werking van een immotica-systeem begrijpend verklaren, meer specifiek KNX (systeem, topologie, telegram, buselementen, installatie, veiligheid, diagnose).
De student kan technische componenten o.a. schakelequipment en regelorganen, opnemen en parametriseren in de software.
EM02: Installeren
De student kan de installatie in simulatie testen op zijn correcte functionaliteit (fysisch en via de software).
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan de opgedane kennis van zijn/haar vakgebied (afstudeerrichting) toepassen bij het programmeren in KNX.
EM05: Ontwerpen
De student kan conform het architectuurplan een gebouw of site opnemen in de software met inbegrip van fysische en groepsadressen.

Leerinhoud

 • KNX System arguments
 • KNX System overview
 • KNX Topology
 • KNX Telegram
 • KNX Bus devices
 • KNX Installation
 • ETS5 Project Design: Basic
 • ETS5 Commissioning
 • ETS5 Diagnostics.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Oefeningen die tijdens de les door de docent worden gezien
 • Eigen laptop verplicht, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • De toegepaste software zal gratis ter beschikking worden gesteld. De student moet administratierechten hebben over zijn eigen laptop, zodat de software door de student kan geïnstalleerd worden. Het correct werken van de software is een verantwoordelijkheid van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie. De student mag zijn afgedrukte cursus gebruiken. Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Praktijkoefening met mondelinge verdediging. De student mag zijn afgedrukte cursus gebruiken. Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie. De student mag zijn afgedrukte cursus gebruiken.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Praktijkoefening met mondelinge verdediging. De student mag zijn afgedrukte cursus gebruiken.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties  

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle lessen omdat 1) tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde waarbij een inhaalmoment niet mogelijk is en 3) dit een noodzakelijke voorwaarde is voor het behalen van het KNX certificaat.
 • Ben jij twee of meer keren afwezig tijdens de lessen, dan krijg je een 0-score voor het volledige opleidingsonderdeel.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.

Evaluatie voor het KNX Certificaat:

 • Ben jij twee of meer keren wettig of onwettig afwezig is geweest tijdens de lessen, dan kom je niet meer in aanmerking voor het behalen van het KNX certificaat.
 • Om het KNX certificaat te behalen, moet je zowel geslaagd zijn voor het theoretisch deel (kennis- en inzichtstoets) als voor het praktisch deel (vaardigheidstoets).
 • Tweede examenkans is eveneens mogelijk voor het behalen van het certificaat.
 • Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. Jij kan niet verzaken aan deze overdracht.
 • Meer info over de KNX regels vind je op www.knx.org.