Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Smart Development Projects34104/3374/2425/1/49
Studiegids

Smart Development Projects

34104/3374/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanden Bulcke Carl
Andere co-titularis(sen): Geerts Randy, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De elektronica rondom ons wordt steeds "slimmer". Je hebt al lang meer nodig dan enkel een schroevendraaier om een sensor aan te sluiten. Vaak zullen er parameters moeten worden ingesteld of zelfs programma's moeten aangepast worden. Toestellen worden meer en meer voorzien van een microcontroller.

Om studenten de basis van microcontrollers bij te brengen, maken we gebruik van een ESP32, een open source experimenteerplatform. Dit is een krachtige tool waarmee relatief eenvoudig elektromechanische prototypes gemaakt kunnen worden. De mogelijkheden zijn eindeloos, van simpele schakelingen tot IoT toepassingen.

Door de grote populariteit van Arduino, is er online een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Het opzoeken van de juiste informatie in Engelstalige tutorials is een belangrijke vaardigheid voor onze studenten. Zo zullen ze later ook in staat zijn om zich voortdurend bij te scholen.

Tijdens de eerste sessies leren we de hardware kennen met zijn mogelijkheden en beperkingen. De studenten leren de verschillende basisprincipes aan de hand van praktische opdrachten met hun eigen microcontroller kit.

In het tweede deel werken de studenten in groep aan een zelfgekozen project. Ze moeten zich hierbij niet beperken tot het schrijven van code. Studenten worden aangespoord om ook hun andere elektromechanische vaardigheden te tonen, door bijvoorbeeld een lasercutter of 3D printer te gebruiken om hun prototype uit te werken.

Deze cursus heeft een vakoverschrijdend karakter en biedt een kapstok voor andere cursussen. Door het volgen van deze cursus zal de student bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de behandelde onderwerpen van de cursus analoge en industriƫle elektronica. Ook het leren van een andere programmeertaal zal na deze cursus eenvoudiger worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan werken met de Arduino IDE (Integrated Development Environment) en kan bestaande code aanpassen aan de vereisten van het project.
De student kan bestaande elektronische en mechanische bouwstenen samenstellen tot een werkend geheel.
De student kan de mogelijke toepassingen van een microcontroller toelichten.
EM02: Installeren
De student kan elektromechanische componenten aansluiten op een microcontroller, gebaseerd op de technische informatie uit de diverse datasheets.
De student kan componenten die behandeld worden in de cursus industriƫle elektronica praktisch gebruiken in combinatie met een microcontroller.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan technische informatie uit diverse Engelstalige bronnen raadplegen en kritisch verwerken.
EM07: Meten
De student kan eventuele fouten opsporen en verhelpen.

Leerinhoud

 • Microcontroller hardware en bijhorende componenten
 • Arduino IDE
 • Arduino Code
 • Aansturen van IO
 • Basisinstructies
 • Seriële Monitor
 • Libraries

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 
 • Microcontroller kit moet door de student aangekocht worden. Zie online leeromgeving Digitap voor meer informatie.
 • Eigen laptop met Arduino IDE (gratis versie van de software online te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Twee digitale evaluatiemomenten. De student mag Digitap en OneNote gebruiken.
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Projectdataboek en mondelinge presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie. De student mag Digitap en OneNote gebruiken.
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Projectdataboek en mondelinge presentatie

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Je haalt jouw Microcontroller kit op tijdens de eerste introductieles.

Permanente evaluatie tijdens de contactmomenten 

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.