Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Onderhoudsmanagement25320/3374/2425/1/56
Studiegids

Onderhoudsmanagement

25320/3374/2425/1/56
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak AUT
  • Keuzevak KLM
  • Keuzevak PRA
  • Keuzevak TCA
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Maintenance: Onderhoudsmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod Onderhoudsmanagement behandelt het belang en de structuur van een efficiënt en effectief onderhoudsmanagement in een bedrijf. Tevens gaan we dieper in op de moderne onderhoudsfilosofie waarbij een integrale aanpak betreffende betrouwbaarheid en efficiëntie van een installatie met behulp van feiten (functieanalyse, storingsgedrag en storingsgevolgen) centraal staan. Deze gegevens worden in een vast stramien (RCM/FMEA) geanalyseerd met als uiteindelijk doel het verbeteren van de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en het rendement van de investering gedurende de ganse levenscyclus. Het kiezen van de juiste onderhoudstaak per storingsgevolg staat hierbij centraal.
Het olod onderhoudsmanagement bereidt de studenten voor op de dagdagelijkse werking en het beheer van een onderhoudsafdeling in een bedrijf en leert hen hoe noodzakelijk en kostenbesparend onderhoud kan zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM18: OHT Onderhoudsmanagement
De student kan de management-strategie en -plan van bepaalde onderhoudsmethoden begrijpend verklaren binnen de context van een gegeven bedrijfscultuur.
De student kan een installatie beschrijven (voor derden, vb. automatisatiespecialisten) aan de hand van een gestructureerde functionele analyse.
De student kan een lijst van reserveonderdelen aanleggen, in lijn met de bedrijfsmiddelen en -visie.
De student kan inschatten welke type bedrijfssoftware een ondersteunende rol kan spelen binnen de onderhoudsstrategie van een bedrijf.
De student kan storingen systematisch onderzoeken om daaruit een passend onderhoudsplan op te stellen met als doel curatief onderhoud te beperken.

Leerinhoud

 • De onderhoudswereld
 • RCM en FMEA
 • Wanneer welke onderhoudstaak toepassen
 • Wat met reserveronderdelen
 • Bedrijfssoftware (CMMS)
 • Industrie 4.0 in de onderhoudsomgeving (tijdens de practica en oefeningen)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP Cursus 'Onderhoudsmanagement/Maintenance Management', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Nodered (gratis te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Opdracht

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens de lesmomenten

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht. 

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.