Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Motion DesignLab III35146/3376/2425/1/58
Studiegids

Motion DesignLab III

35146/3376/2425/1/58
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
 • Microcredential in de grafische en digitale Media
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Beyers Aaron, Leonard Elias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Software 3D Stills EN simultaan te volgen met Video & FX Essentials.

Korte omschrijving

Binnen dit olod gaan we verder met promotionele videoreportages en 3D-modeling voor commerciële doeleinden. We werken ook aan enkele projecten waarbij 3D-beelden op professionele wijze worden verwerkt in video.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je benadert een opdracht/briefing als een communicatievraagstuk waarbij jij de visuele identiteit van de opdrachtgever en ontwerpuitdagingen definieert.
Je benadert een opdracht/briefing als een communicatievraagstuk waarbij jij de visuele identiteit van de opdrachtgever inventariseert en bijkomende vragen m.b.t. een mediaoplossing definieert.
Explore
Je vertaalt de eisen en wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker volgens de basis design principes om tot een gepaste technische en vormelijke oplossing te komen.
Materialize
Je kan grafische 3D animaties toepassen op een video om informatie op een duidelijke en aantrekkelijke over te brengen, passend bij de visuele identiteit van de klant.
Je kan grafische 2D animaties toepassen op een video om informatie op een duidelijke en aantrekkelijke over te brengen, passend bij de visuele identiteit van de klant.
Je kan audio-opnames maken die van duidelijk en zuivere kwaliteit zijn en deze bewerken met muziek en/of geluiden tot een aanvaardbare audiomix.
Je houdt tijdens het filmen rekening met de aanwezige belichting en je zet belichting in waar nodig om de gewenste sfeer te bekomen.
Je gebruikt de videocamera op professionele wijze om de sterktes van een buitenlocatie aantrekkelijk in beeld te brengen.
Professionaliseren
Je reflecteert op jouw individuele vaardigheden qua plannen en organiseren van een projectopdracht binnen dit Lab en besluit voor jezelf waar je positieve - en werkpunten liggen.
Communiceren
Je verduidelijkt je idee├źn en motiveert daarbij je ontwerpkeuzes aan anderen tijdens feedback- en presentatiemomenten.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Professioneel gebruik van videocamera en audio-opnamemateriaal
 • Professionele videomontage
 • 3D-visualisatie technieken ter combinatie met video
 • Basis compositing technieken om 3D-renderings met foto en video te combineren tot een geloofwaardig geheel
 • Storytelling d.m.v. combinatie van gericht camerawerk, colorgrading en audio
 • 2D-animaties verwerken in video
 • Een huisstijl verwerken in motion graphics
 • Vakkundig in beeld brengen van een verteller
 • Storytelling concepten bedenken en uitwerken voor video
 • Colorgrading en cinematografische keuzes maken om verschillende sferen te bekomen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost mogelijk voor een museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten, digitale prints en basis tekenmateriaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen198,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00indien- en/of presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen