Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 3D Stills36660/3376/2425/1/27
Studiegids

Software 3D Stills

36660/3376/2425/1/27
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Lab jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Lab jaar 2 sem 3: MDL, PDL
 • Microcredential in de grafische en digitale Media
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leonard Elias
Andere co-titularis(sen): Delafortry Lina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D-modeling. Tijdens hoorcolleges en oefeningen gaan we in op de basisprincipes van shading, texturing en rendering om tot treffende visuele beelden te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van een aantrekkelijke 3D-logoanimatie.
Je maakt een promotionele 3D logo-animatie door visueel consequente keuzes te maken.
Je kan cloth dynamics en de balloon tag gebruiken voor het ontwerpen van een aantrekkelijke 3D animatie.
Je kan een promotionele 3D-animaties maken van een product.
Je kan generators, effectors en fields gebruiken om een aantrekkelijke logo-animatie te maken.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes om aantrekkelijke 3D infographics te maken.
Je zet gangbare 3D technieken in om infografieken in de stijl van een bestaand merk te visualiseren.
Je hanteert verschillende soorten camerashots om tot een treffende storytelling te komen.
Je zet audio een passende manier in om je animaties te versterken.

Leerinhoud

Bij dit vak komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • 3D-modeling technieken
 • Shading en textures
 • Belichting
 • 3D-camera's
 • Rendering
 • Eenvoudige 3D animaties (rotatie, verplaatsen, scalen)
 • 3D-visualisatie technieken in combinatie met video
 • Export mogelijkheden voor afbeeldingen en video’s van korte duur
 • Creatieve en commerciële toepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen