Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Motion DesignLab IV - 3D Motion Graphics 38184/3376/2425/1/45
Studiegids

Motion DesignLab IV - 3D Motion Graphics

38184/3376/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
 • Microcredential in de grafische en digitale Media
  Keuzeoptie:
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leonard Elias
Andere co-titularis(sen): Backaert Michael, Delafortry Lina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod maak je kennis met toepassingen van 3D animatie die ingezet worden ter communicatie en promotie. Je ontwerpt grafische 3D animaties en bewerkt audiovisueel materiaal met 3D animaties tot een aantrekkelijk geheel. Aan de hand van wekelijkse consulten werk je aan je 3D-projecten. We werken ook aan enkele projecten waarbij 3D animaties en 2D animaties op professionele wijze worden verwerkt in video.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je maakt analyses van de identiteit van een merk.
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk vlak binnen de context van de opdracht.
Je houdt rekening met de gewenste functionaliteit en eisen en verwachtingen van de opdrachtgever van de projectopdracht.
Explore
Je ontwikkelt meerdere concepten en weegt deze tegenover elkaar af.
Je ontwikkelt een treffende storytelling mits het maken van meerdere storyboards.
Je kan je eigen 3D beelden op een gepaste manier combineren met videobeelden tot een passend geheel.
Je kan cinematografische keuzes maken in functie van een briefing.
Je kan een video project color graden passend bij de gewenste functionaliteiten van de briefing.
Je zet Motion Design Prinicipes in om tot een aantrekkelijke animatie te komen.
Je kan interessante driedimensionale composities ontwerpen voor animaties.
Materialize
Je bouwt meerdere testfasen in je ontwerpaanpak in die bijdragen aan de kwaliteit van je mediaoplossing binnen dit specifiek traject.
Je verwerkt audio op een professionele manier in je projectopdracht.
Je past de 3D technieken eigen aan het traject toe in functie van een projectopdracht.
Het basisprototype is technisch ontworpen volgens de methodes eigen aan het traject
De motion graphics zijn gemaakt naar de gewenste functionaliteiten van de briefing
Je ontwikkelt motion graphics voor "square" toepassingen, voor een specifieke doelgroep.
Professionaliseren
Je past je inzichten op vlak van planning- en organisatievaardigheden toe tijdens een opgelegde projectopdracht.
Communiceren
Je neemt een live publiek mee doorheen de verschillende stappen van jouw ontwerpproces tijdens een overtuigende presentatie van een projectopdracht.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod in praktijkgerichte projecten:

 • Visualisatie en animatie gericht op een merk
 • 3D-logo animatie
 • Dynamics
 • Infographics in 3D
 • Vertalen van een concept naar verscheidene 3D aspecten die samen een visueel treffend geheel vormen.
 • Video combineren met 3D / compositing tot een geloofwaardig geheel.
 • Scene building, cameratechnieken en rendering in Unreal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost voor een museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten, aanvullende software en/of plugins, digitale prints en basis tekenmateriaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00indien- en/of presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen