Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software 3D Motion Graphics 38186/3376/2425/1/16
Studiegids

Software 3D Motion Graphics

38186/3376/2425/1/16
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
 • Microcredential in de grafische en digitale Media
  Keuzeoptie:
  • 2D + 3D & Video
  • 3D & Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leonard Elias
Andere co-titularis(sen): Delafortry Lina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit olod gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D-animatie. We bekijken ook technieken en principesom AR-toepassingen te maken en om een realtime 3D-scene te bouwen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je gebruikt de gangbare 3D-technieken om animaties te maken voor communicatieve en promotionele doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 3D-animaties.
Je kan een 3D-animatiescene opzetten die op efficiënte wijze kan worden gerenderd.
Je hanteert verschillende soorten camerashots om tot een treffende storytelling te komen. 
Je experimenteert met de mogelijkheden van AR om een AR-toepassing te maken.
Je kan in realtime 3D een scene bouwen, belichten en uitrenderen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 3D-animatietools en -technieken
 • Animatie van 3D-camera's
 • Belichten voor 3D-animatie
 • Renderen van animaties
 • Export mogelijkheden voor video
 • 3D-Motion graphic technieken ter productie van infographics
 • Animaties met promotioneel en informatief doeleinde
 • Belichting intentioneel gebruiken teneinde een bepaalde sfeer te bekomen
 • Workflow van Spark AR om een AR-toepassing te maken
 • Een scene bouwen in Unreal, belichten, en renderen in een animatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Online leermateriaal op Digitap
 • Studiewijzer
 • Adobe Creative Cloud
 • LinkedIn Learning
 • Diverse mediabronnen
 • Binnen dit opleidingsonderdeel is er nog een bijkomende kost voor een museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten, software plugins, digitale prints en basis tekenmateriaal zoals potloden, stiften, snijmes, lat, snijmat A4, fijne zwarte stift, gom, schetsboek, ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de toets(en) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor de voorwaarden voor het inhalen van een afwezigheid op een (deel)examen binnen en buiten de examenreeksen: zie het onderwijs- en examenreglement.

Buiten de examenreeks geldt aanvullend nog het volgende:

 • Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen