Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Levenslooppsychologie 124078/3382/2425/1/64
Studiegids

Levenslooppsychologie 1

24078/3382/2425/1/64
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Mallentjer Maite
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Professionele bachelors in de Orthopedagogie komen in contact met cliënten in alle levensfasen. Je werkt met mensen die zich voortdurend ontplooien. Dit proces vindt plaats op heel wat ontwikkelings- en functioneringsgebieden. Dit opleidingsonderdeel zal je, als opvoeder of begeleider, inzicht verschaffen in deze ontwikkelings- en functioneringsprocessen zodat je deze kan stimuleren en ondersteunen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student gebruikt nieuwe perspectieven om een persoon vanuit zijn ontwikkeling te begrijpen.
De student schat in wat een persoon vanuit zijn ontwikkelingsniveau aan kan en nodig heeft.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student benoemt de ontwikkelingen op de verschillende ontwikkelingsgebieden (fysieke, cognitieve, sociale, persoonlijkheidsontwikkeling) voor elke levensfase.
De student definieert theoretische en methodische begrippen i.v.m. de menselijke ontwikkeling.
De student geeft de evolutie weer per ontwikkelingsgebied doorheen de gehele levensloop .
De student maakt een schematisch overzicht van elk ontwikkelingsgebied doorheen de levensloop.
De student schetst de verschillende ontwikkelingstaken (opgaven) voor elke levensfase.
De student schetst een genuanceerd, diepgaand, volledig en dynamisch beeld van elke levensfase.
De student typeert verschillende onderzoeksstrategieën i.v.m. de menselijke ontwikkeling.
De student vergelijkt de belangrijkste modellen met betrekking tot ontwikkeling en levensloop.
De student geeft voorwaarden voor een optimaal ontwikkelingsproces aan.

Leerinhoud

•Per ontwikkelingsfase (van de prenatale fase tot de dood)  worden de verschillende ontwikkelingsdomeinen uitgediept, met oog voor verschillende verklaringsmodellen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Feldman, R.S. (2017). Levensloop psychologie (3e druk) (op maat gemaakt voor AP Hogeschool). Amsterdam: Pearson benelux.
  • Cursusmateriaal: (studiewijzer, mylab en slides)


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges46,00 uren
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Medium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit is een schriftelijk examen dat is opgebouwd uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Medium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector