Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Filosofie en ethiek 135198/3382/2425/1/38
Studiegids

Filosofie en ethiek 1

35198/3382/2425/1/38
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Meulder Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Durven denken is belangrijk voor de bachelor in de orthopedagogie. Aangezien de plaatsen van tewerkstelling zeer divers en dynamisch zijn, verlangt men dat de praktijkgerichte ortho(pe)agoog een sterke persoonlijkheid heeft. En wat is een sterke persoonlijkheid anders, dan een persoon die zoals de filosoof Kant opriep, de moed heeft zich van zijn verstand te bedienen?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student bouwt een redenering op rond een specifiek thema of filosofische vraag.
De student argumenteert over filosofische en ethische vragen verbonden aan de beroepspraktijk, op basis van redeneringen van filosofische auteurs, ethische vraagstellingen of thema’s.
Ethische vaardigheden
De student beschrijft ‘het denken’ van filosofen uit de traditie.
De student legt verbanden tussen het filosofisch denken van verschillende filosofen uit de traditie.
De student ontwikkelt op basis van verbinding en vraagstelling nieuwe inzichten (van het bekende naar het onbekende) en vragen.
De student ondervraagt het werken aan een eigen ethiek op basis van relevante ethische tradities.

Leerinhoud

Alle tradities overboord
Kennis in de beroepspraktijk
De weerbarstige praktijk
Horen, zien en klikken
Macht in organisaties
De mens een vrij wezen?
De druk van collega's
Achtervolgd door de tijd
Duurzaamheid in een overvolle wereld
Speelbal van geld en techniek
Een rechtvaardige wereld begint bij de professional

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Studiematerialen op Digitap
Handboek: Huijer, M & Meester, F. (2012). Goudmijn van het denken: Filosofie in de beroepspraktijk. Amsterdam: Boom.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Studenten krijgen open vragen op het examen.
Bron: open boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Studenten krijgen open vragen op het examen.Bron: open boekToetsmedium: SchriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: Lector