Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep 2: de professional in het werkveld @ home 235208/3382/2425/1/87
Studiegids

Leergroep 2: de professional in het werkveld @ home 2

35208/3382/2425/1/87
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hofman Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Leergroep2@home focust op het werkveld in Vlaanderen. Door middel van hoorcolleges verkennen studenten het werkveld van de praktijkgerichte orthopedagoog in Vlaanderen. Het semester start met een werkveldwandeling met bijhorende casus. Doorheen het semester wordt er tijd voorzien om met de casus om te gaan.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.

De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en co├Ârdineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student doet een voorstel van gepaste dienst- hulpverlening voor een gegeven casus.
De student zoekt via diverse kanalen gepaste dienst- en hulpverlening voor een gegeven casus.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student geeft voorbeelden van voorzieningen waar een praktijkgerichte orthopedagoog kan werken.
De student gebruikt de terminologie (afkortingen, vakjargon,....) correct.
De student legt uit welke plaats de voorziening heeft binnen het werkveld.

Leerinhoud

Leergroep 2: de professional in het werkveld, staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester:
- leren reflecteren
- attitudes
- groepswerk, groepsvorming
- communicatie
- praktijkervaringen
- kennis en vaardigheden om zicht te krijgen op het werkveld.
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
• Studiewijzer als leermiddel.
• Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit is een schriftelijk examen dat opgebouwd is uit meerkeuzevragen. Bij het verbeteren van gesloten vragen (meerkeuzevragen) wordt een verhoogde slaaggrens gehanteerd.
Toetsmethode: Gesloten vragen
Bron: Open boek.
Toetsmedium: Digitaal
Toetsmoment: tijdens de examenweken
Beoordelaar: Lector