Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Onderzoeksmethoden - afstands/blended 137816/3382/2425/1/04
Studiegids

Onderzoeksmethoden - afstands/blended 1

37816/3382/2425/1/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Moentjens Gwendy
Andere co-titularis(sen): Rosseel Dona, Schraepen Beno, Storms Elias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan de ontwikkeling van wetenschappelijke attitudes, vaardigheden en kennis in functie van beroepsspecifieke situaties. Je leert om op een systematische en kritische wijze om te gaan met informatie. Het gaat om informatie verwerven en verwerken, deze informatie systematisch en methodisch hanteren en ook schriftelijk communiceren. Je zet de eerste stappen in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Je gaat zelfstandig aan de slag en doorloopt de onderzoekscyclus in functie van een opgelegde opdracht.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in veranderingsprocessen: Onderzoek en innovatie
De student voert op methodische wijze een observatie uit.
De student analyseert de gegevens uit het onderzoek met een analysemethode.
De student past de onderzoekscyclus toe op een voorgestructureerde taak.
De student verwerkt zelfstandig gevonden informatie in een literatuurstudie.
De student verbindt de onderzoeksgegevens van het praktijkonderzoek met deze van de literatuurstudie.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student beoordeelt de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de relevantie van een bron zelfstandig.
De student refereert op een correcte wijze en hanteert hierbij de APA-stijl.
Samenwerken en communiceren
De student rapporteert schriftelijk op heldere en gestructureerde wijze.
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologie├źn
De student zoekt zelfstandig informatie op via internet, bibliotheek en cursusmateriaal.

Leerinhoud

Onderzoekscyclus praktijkonderzoek
Literatuurstudie en bronvermelding
Observatie
Validiteit en betrouwbaarheid bij literatuurstudie en observatie
Analyseren en synthetiseren van informatie
Deontologie m.b.t. onderzoek en rapportage
Rapporteren (schriftelijk)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Laptop verplicht
Al het leermateriaal is te vinden op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding0,50 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 30 minuten per student
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Toetsvorm: projectopdracht op 100%
De projectopdracht is een individuele onderzoeksopdracht opgebouwd uit 4 opdrachten: (percentages op het totaalpunt OMO A/B)
1. literatuurstudie 15%
2. observatieverslag 30%
3. analyse 10%
4. conclusie 45%
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: indienen via digitap
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Toetsvorm: projectopdracht op 100%
De projectopdracht is een individuele onderzoeksopdracht opgebouwd uit 4 opdrachten: (percentages op het totaalpunt OMO A/B)
1. literatuurstudie 15%
2. observatieverslag 30%
3. analyse 10%
4. conclusie 45%
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: indienen via digitap
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal