Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Vraagstukken gedrag en emotie 336355/3382/2425/1/91
Studiegids

Vraagstukken gedrag en emotie 3

36355/3382/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Dingenen Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Psychische kwetsbaarheid 3 OF eerder ingeschreven voor Psychische kwetsbaarheid 3.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel bekijken we verschillende vraagstukken ivm gedrag en emotie. Volgende thema’s komen aan bod: emotieregulatie en mentalisatie, rouw, gehechtheid, stress, suïcide(preventie), zelfverwondend gedrag, psychofarmaca, omgaan met uitdagend gedrag, prikkelverwerking en -regulatie, verslaving en harmreduction.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student beschrijft de aangereikte begrippen en kaders i.v.m. gedrags- en emotionele vraagstukken.
De student analyseert een complexe orthopedagogische realitait (casus) aan de hand van de aangereikte begrippen en kaders ivm gedrag en emotie.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student beschrijft de mogelijke invloed van gedrags- en emotionele vraagstukken op de ontwikkeling en het leven van een cliënt en zijn context.
De student legt de werking en toepassing van psychofarmaca uit en de implicaties op het leven van de cliënt en zijn context.
De student handelt op basis van de aangereikte begrippen en kaders ivm gedrag en emotie in een complexe orthopedagogische realiteit (casus)
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student verantwoordt waarom hij bepaalde handelingskeuzes maakt op basis van de aangereikte begrippen en kaders.

Leerinhoud

- emotieregulatie en mentalisatie
- rouw
- gehechtheid
- stress
- suïcide(preventie)
- zelfverwondend gedrag
- psychofarmaca
- omgaan met uitdagend gedrag
- prikkelverwerking en -regulatie
- verslaving en harmreduction

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus Vraagstukken 2425: gedrag en emotie 
Studiewijzer via Digitap
Leerpaden en bijkomend materiaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets

Toetsmethode: open vragen

Bron: gesloten boek

Toetsmedium: schriftelijk

Toetsmoment: momentopname op examen

Beoordelaar: lesgever
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets

Toetsmethode: open vragen

Bron: gesloten boek

Toetsmedium: schriftelijk

Toetsmoment: momentopname op examen

Beoordelaar: lesgever