Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Wonen en Welbevinden37966/3382/2425/1/60
Studiegids

Wonen en Welbevinden

37966/3382/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Wonen en Welbevinden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Dingenen Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Stage 2 OF eerder ingeschreven voor Stage 2) OF (simultaan te volgen met Praktijk VV2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk VV2) OF (simultaan te volgen met Praktijk O2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk O2).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je je via leerpaden en werkcolleges verdiepen in allerlei thema’s die te maken hebben met het begeleiden van mensen, met een verhoogde kwetsbaarheid, in hun dagelijks leven. In het werkplekleren ga je met een aantal thema’s, passend bij je werkplek, actief aan de slag. Je werkt dingen uit, test ze uit en brengt hiervan verslag uit in je portfolio.
Heb je zin om je te verdiepen in hoe groepen en groepsleden mekaar beïnvloeden?
Ben je benieuwd naar hoe je jongeren kan begeleiden in de moeilijke overgang naar volwassenheid?
Wil je graag gezinnen ondersteunen wanneer kinderen omwille van een verontrustende opvoedingssituatie niet meer thuis kunnen wonen?
Wil je de uitdaging aangaan om mensen die verplicht samenwonen toch de kans te geven om zichzelf te zijn?
Dan is het traject ‘Wonen en welbevinden’ helemaal iets voor jou!

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student past orthopedagogische en psychologische modellen, inzichten en theorieën toe om de ondersteuningsvraag van cliënten te onderzoeken.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student onderzoekt interventies die de levenskwaliteit en het welbevinden van cliënten bevorderen.
De student beschrijft kritisch hoe maatschappelijke en omgevingsfactoren de levenskwaliteit en het welbevinden van cliënten beïnvloeden.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student reflecteert over het eigen denken, voelen en handelen m.b.t. de levenskwaliteit en het welbevinden van cliënten vanuit de aangereikte kaders.
De student reflecteert over houdingsaspecten die hem weerbaar maken in manieren van zelfzorg en zorg voor het team in uitdagende situaties.
Creatief denken en handelen
De student hanteert innovatieve en vernieuwende methoden en theorieën om de levenskwaliteit en het welbevinden van cliënten te beïnvloeden
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologieën
De student verwerkt kritisch betrouwbare en relevante vakliteratuur in het portfolio.
De student onderzoekt hoe digitale (zorg) technologieën een (vernieuwende) rol kunnen spelen in het zorg- en hulpverleningsaanbod.

Leerinhoud

- Quality of life
- Identiteitsondersteunend werken bij mensen die (verplicht) in groep wonen
- Institutionalisering
- Nieuwe autoriteit
- Contextgericht werken in complexe situaties
- Groepsdynamisch werken
- Dialogische grondvormen
- Pedagogisch klimaat
- Actuele thema’s

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Teksten, video, audio, … op digitap
Digitale leerpaden via digitap
Studiewijzer ‘Wonen en welbevinden’ 2024-2025 via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Individuele begeleiding0,50 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 30 minuten per student
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toets
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap werk je gedurende het hele semester aan verschillende opdrachten. Deze plaats je in je digitale portfolio op digitap.
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toets
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap herwerk je je digitale portfolio
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal