Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Inclusieve zorg en ondersteuning37969/3382/2425/1/65
Studiegids

Inclusieve zorg en ondersteuning

37969/3382/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Inclusieve zorg en ondersteuning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Schraepen Beno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Stage 2 OF eerder ingeschreven voor Stage 2 OF simultaan te volgen met Praktijk VV2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk VV2 OF simultaan te volgen met Praktijk O2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk O2.

Korte omschrijving

Geloof jij ook in een diverse samenleving waar iedereen in een kwetsbare positie ondersteuning krijgt om te kunnen participeren aan die samenleving? Wil je leren hoe je inclusie kan versterken voor alle kinderen, jongeren én volwassenen? Wil je kunnen werken met zeer diverse doelgroepen en in verschillende contexten?
Heb je zin om ook die samenleving te sensibiliseren zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de gemeenschap? Wil je onderzoeken hoe onderwijs, vrije tijd, wonen en werken, … kunnen opengesteld worden voor iedereen in een kwetsbare positie?
Dan is het traject ‘Inclusieve zorg en ondersteuning’ helemaal iets voor jou!

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student past orthopedagogische en psychologische modellen, inzichten en theorieën toe om mensen en groepen die geconfronteerd worden met uitsluiting bij hun ondersteuningsvraag te ondersteunen.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student onderzoekt interventies die inclusieve zorg en ondersteuning versterken ten opzichte van individuen en groepen in een kwetsbare positie.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student onderzoekt oorzaken van factoren op micro- meso- en macroniveau die een rol spelen bij enerzijds de exclusie dan wel de inclusie van kinderen, jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student reflecteert over het eigen denken, voelen en handelen m.b.t. situaties waarbij mensen en groepen maatschappelijk worden uitgesloten, en dit aan de hand van de geziene inzichten uit de leerpaden, teksten en lessen.
De student overweegt eigen houdingsaspecten die voor de student noodzakelijk zijn om mensen te versterken in hun weg naar sterkere inclusie, vanuit het individu maar ook vanuit de samenleving.
Creatief denken en handelen
De student werkt creatieve en vernieuwende ideeën en mogelijkheden uit om de ondersteuning inclusiever te laten verlopen
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologieën
De student formuleert oplossingen ten aanzien van drempels die digitale inclusie voor mensen in een kwetsbare positie in de weg staan.
De student verwerkt kritisch betrouwbare en relevante vakliteratuur in het digitale portfolio.

Leerinhoud

- Quality of life / sociale inclusie / digitale inclusie
- Inclusieve ondersteuning in onderwijs
- Participatieve werkvormen
- Universal design
- Community building 
- Vernieuwende (zorg)technologieën 
- Actuele thema’s

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Teksten, video, audio, … op digitap
Digitale leerpaden via digitap
Studiewijzer ‘Inclusieve zorg en ondersteuning’ 2024-2025 via digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Schraepen, B. (2021). Excluses: Wat uitsluiting doet met mensen. OWL Press.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Individuele begeleiding0,50 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 30 minuten per student
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toet
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap werk je gedurende het hele semester aan verschillende opdrachten. Deze plaats je in je digitale portfolio op digitap.
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toets
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap herwerk je je digitale portfolio
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal