Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Boekhouden II/436833/3383/2425/1/40
Studiegids

Boekhouden II/4

36833/3383/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decleir Inge, Van Brandt Theresa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.05.2025 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Boekhouden I/3) OF simultaan te volgen met Boekhouden I/3.

Korte omschrijving

De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Naast de boekingen wordt nadruk gelegd op het invullen van een balans en de resultatenrekening, maar ook op de informatie die hieruit kan afgeleid worden.

Inzicht en redeneringsvermogen zijn belangrijk.

Begincompetenties (tekst)

De studenten moeten de basis van de boekingsregels begrepen hebben en kunnen toepassen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student boekt de financiering van de onderneming met eigen middelen of vreemd vermogen.
De student leest een balans en interpreteert de inhoud.
De student past het proces van begin- tot eindbalans toe.
De student maakt de balans en resultatenrekening op en boekt de eindejaarsverrichtingen.
De student bespreekt kritisch de balanscomponenten van een jaarrekening,
De student boekt de verkoop van vaste activa en de waardering en waardeverminderingen op voorraden en vorderingen

Leerinhoud

- De uitgebreide studie van de activa : deel 2

- De uitgebreide studie van de passiva

- Boekhoudkundige registratie op het einde van het jaar

- Kritische bespreking van de jaarrekening

- Beleidsinstrumenten

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleidVerplicht€ 24,25
 • Auteur: C. Van Liedekerke & G. Walraevens & Els Koolen & Luk Van Haute
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Digitaal: theorie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen: oefeningen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Analyse van de jaarrekening
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00schriftelijk of digitaal examen: theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen: oefeningen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Analyse van de jaarrekening

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.