Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridisch debat en actua/133268/3383/2425/1/80
Studiegids

Juridisch debat en actua/1

33268/3383/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Peuter Eddy, De Smet Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Zakelijke en juridische communicatie/ 1-2 EN eerder ingeschreven voor Zakelijke en juridische communicatie/ 3-4.

Korte omschrijving

We laten dit opleidingsonderdeel nauw aansluiten bij de juridische vakken die je in je opleiding Rechtspraktijk hebt. Je leert de finesses van argumentatietechnieken, zodat je een helder en overtuigend debat kunt voeren over een juridisch "heet hangijzer". Verder leer je een onderzoeksrapport schrijven over een juridisch onderwerp waarnaar je diepgaander onderzoek verricht hebt door je te verdiepen in rechtspraak, wetgeving en rechtsleer. Bij dit alles blijft een (aan)gepaste stijl en een correcte taalbeheersing een belangrijk aandachtspunt.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van het Nederlands op (gemiddeld) niveau C1

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student onderbouwt mondeling zijn mening over een juridisch onderwerp.
De student schrijft een rapport in helder en correct Nederlands.
De student voert een overtuigend debat in helder en correct Nederlands
De student zet (complex) juridisch jargon om in lekentaal.
De student schrijft een onderbouwd onderzoeksrapport op basis van de geleverde onderzoeksvaardigheden.
De student vat wetgeving, rechtspraak en rechtsleer of krantenartikel over een juridisch onderwerp schriftelijk samen.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student voert een sterke argumentatie, gebaseerd op deugdelijke argumenten.
De student formuleert conclusies uit onderzoeksgegevens (vb. tabellen, grafieken, etc.)

Leerinhoud

- Onderzoeksvaardigheden: theorie en toepassing

- Zakelijk rapporteren van onderzoek op basis van rechtsleer, rechtspraak en wetgeving

- Argumentatievaardigheden: theorie en toepassing

- Debatteren rond een actueel juridisch onderwerp
Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Gespreksvoering in de juridische praktijkVerplicht
 • Auteur: Van den Doel, V. e.a;
Juridisch NederlandsVerplicht
 • Auteur: Karl Hendrickx, Karen Deschamps, Paul Schoukens
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ΒΌ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht50,00Onderzoeksrapport. Voor werkwoordsfouten geldt: -0,5p per fout. Het cijfer van het onderzoeksrapport van eerste zittijd wordt overgedragen, indien hierop een voldoende werd behaald.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Debat (samen met medestudent) - Ook aanwezigheid en actieve deelname tijdens debat van medestudenten. Het cijfer van het debat van eerste zittijd wordt overgedragen, indien hierop een voldoende werd behaald.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Coaching van het onderzoeksproces. - Verplichte aanwezigheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht60,00Onderzoeksrapport. Voor werkwoordsfouten geldt: -0,5p per fout. Het cijfer van het onderzoeksrapport van eerste zittijd wordt overgedragen, indien hierop een voldoende werd behaald.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Debat (samen met medestudent) - Ook aanwezigheid en actieve deelname tijdens debat van medestudenten. Het cijfer van het debat van eerste zittijd wordt overgedragen, indien hierop een voldoende werd behaald.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.