Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Gerechtelijk recht II/333269/3383/2425/1/17
Studiegids

Gerechtelijk recht II/3

33269/3383/2425/1/17
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Gerechtelijk recht I/2.

Korte omschrijving

In het tweede deel van Gerechtelijk Privaatrecht wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de burgerlijke procedure in alle aspecten. Tevens wordt een overzicht gegeven van het executierecht.

Begincompetenties (tekst)

De student dient het eerste deel van Gerechtelijk recht gevolgd te hebben en in het examen geslaagd te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student legt het verloop van een burgerlijke procedure uit aan de hand van een casus.
De student bepaalt aan de hand van een casus de rechtsmiddelen die van toepassing zijn.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student licht het verschil toe tussen bewarende en uitvoerende maatregelen.
De student licht een tusseneis in het burgerlijk proces toe aan de hand van een casus.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm Gerechtelijk recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het Gerechtelijk recht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student licht de principes van het executierecht toe aan de hand van een casus.

Leerinhoud

(volgend op het deel uit het eerste jaar)
DEEL III. DE RECHTSPLEGING
TITEL I. PROCESVERLOOP
Hoofdstuk 1. Rechtshulp en rechtsbijstand
Hoofdstuk 2. Rechtsingang
Hoofdstuk 3. Inleidende zitting
Hoofdstuk 4. Behandeling van de zaak op tegenspraak
Hoofdstuk 5. Berechting van de zaak
Hoofdstuk 6. Gerechtskosten
TITEL II. INCIDENTEN
Hoofdstuk 1. Tussengeschillen i.v.m. de ingestelde eisen
Hoofdstuk 2. Tussengeschillen i.v.m. de partijen
Hoofdstuk 3. Tussengeschillen m.b.t. bepaalde procesactoren
Hoofdstuk 4. Tussengeschillen in verband met de loop van het geding
TITEL III. HET BEWIJSRECHT
Hoofdstuk 1. Algemene inleiding
Hoofdstuk 2. De bewijslast
Hoofdstuk 3. De bewijsmiddelen
Hoofdstuk 4. De bewijsprocedure
TITEL IV. RECHTSMIDDELEN
Hoofdstuk 1. Algemene beginselen
Hoofdstuk 2. Gewone rechtsmiddelen
Hoofdstuk 3. Buitengewone rechtsmiddelen
TITEL V. BESLAG EN EXECUTIE
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Bewarende maatregelen
Hoofdstuk 3. Gedwongen tenuitvoerlegging

Studiematerialen (lijst)

Handboek gerechtelijk recht (paperback)Verplicht€ 40,00
 • Auteur: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, P. THIRIAR
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)65,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)15,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)53,75 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,15 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Het examen is mondeling en bestaat uit drie open vragen met een casus. Ruime voorbereidingstijd is voorzien. Bij het examen mag een wetboek gebruikt worden waarin aanduidingen mogen staan. Aanduidingen kunnen lijnen, omcirkelingen of kleuren zijn maar nooit cijfers of letters. Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Het examen is mondeling en bestaat uit drie open vragen met een casus. Ruime voorbereidingstijd is voorzien. Bij het examen mag een wetboek gebruikt worden waarin aanduidingen mogen staan. Aanduidingen kunnen lijnen, omcirkelingen of kleuren zijn maar nooit cijfers of letters. Open boek

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.