Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridische markt /328392/3383/2425/1/69
Studiegids

Juridische markt /3

28392/3383/2425/1/69
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Greef Rit
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deze module bestaat uit twee delen.

In eerste deel wordt het solliciteren aangeleerd en praktisch benaderd en doet de student een onderzoek naar zijn/haar eigen sterktes en zwaktes.
In het tweede deel komen de verschillende beroepsdomeinen uit het juridisch werkveld aan bod en krijgen de studenten de kans het werkveld beter te leren kennen via interviews en het bijwonen van presentaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student formuleert de arbeidskansen binnen een domein van het juridische werkveld in een verslag.
De student geeft een mondelinge presentatie aan zijn medestudenten en docent.
De student bereidt een professioneel sollicitatiegesprek voor.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student werkt samen in groep rond een aangereikt thema binnen het juridisch werkveld.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student analyseert zijn eigen sterktes en zwaktes.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student geeft de arbeidskansen binnen zijn thema van het juridisch werkveld weer in een PowerPointpresentatie.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student stelt een motivatiebrief en cv op ahv een gekozen vacature.
De student neemt een semi-gestructureerd interview af met actoren uit het beroepsveld.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student werkt samen in groep rond een aangereikt thema binnen het juridisch werkveld.

Leerinhoud

 
 • De sollicitatiebrief en het cv
 • LinkedIn
 • Selectie/sollicitatiegesprek 
 • Verkennen van eigen sterktes, zwaktes en soft skills aan de hand van verschillende methodes en testen waaronder Kyss test, MBTI, Big five, roos van Leary ...
 • Verkenning van het juridisch werkveld
 • Presentatietechnieken en non-verbale communicatie

Studiematerialen (lijst)

Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)55,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)48,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio75,00Portfolio m.b.t. solliciteren (zie studiewijzer)
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Presentatie m.b.t. kennismaking met de juridische sector (zie studiewijzer)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio75,00Portfolio m.b.t. solliciteren (zie studiewijzer)
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Presentatie m.b.t. kennismaking met de juridische sector (zie studiewijzer)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.