Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Toepassingen ICT II/415410/3383/2425/1/31
Studiegids

Toepassingen ICT II/4

15410/3383/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.05.2025 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toepassingen ICT I/1 EN eerder ingeschreven voor Toepassingen ICT I/3.

Korte omschrijving

In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen (E4Progress), nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.

Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, berekening van onroerende voorheffing bij aankoop van een woning, procentberekeningen, kortingstabellen, … Verder worden omzetcijfers/enquête resultaten verwerkt in grafieken en draaitabellen en leren ze aldus gegevens analyseren en interpreteren.

In het kader van internationalisering at home kan het mogelijk zijn dat een les door een anderstalige lector gegeven wordt.

Permanente evaluatie: wekelijkse verwerking van oefeningen in E4Progress.

Begincompetenties (tekst)

•Studenten moeten via WINDOWS VERKENNER elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files; het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.
•Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3", ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student brengt de nodige beveiligingen aan waardoor het inbrengen van niet-valide gegevens vermeden wordt.
De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen geanalyseerd en zo optimaal mogelijk opgelost worden.
De student maakt geautomatiseerde documenten in Excel door efficiënt en correct te werken met formules en functies.
De student analyseert data in Excel door gebruik te maken van draaitabellen en/of grafieken.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student past de aangeleerde technieken in Excel toe in oefeningen.

Leerinhoud

 • Werken met het pakket Microsoft Excel.
 • Invoeren/bewerken/kopiëren/verplaatsen van gegevens en formules.
 • Procentberekeningen.
 • Absolute/relatieve/gemengde celadressering.
 • Opmaak en voorwaardelijke opmaak van gegevens.
 • Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, datum, ... (o.a. som, en, of, als, gemiddelde, max, min, aantal, vert.zoeken, sommen.als, gemiddelden.als, aantallen.als ...).
 • Het gebruik van grafische elementen.
 • Pagina-indeling.
 • Grafieken.
 • Lijsten gebruiken: functies, filters, sorteren, tabellen.
 • Draaitabellen en -grafieken.
 • Invoeren van validaties.

Studiematerialen (lijst)

E-CampusVerplicht
StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Voucher Excel (E4Progress)Verplicht
 • Auteur: Nikos

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,50 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
 • Opmerking: 90 minuten examentijd. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen is beperkt in tijd.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie op basis van de verwerking van oefeningen in E4Progress.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen is beperkt in tijd.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.