Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsproject15658/3383/2425/1/24
Studiegids

Bedrijfsproject

15658/3383/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Baeyens Jasmien, Bogman Dominique, Dens Cathérine, Van den Bossche Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2 of Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stage.

Korte omschrijving

Met het bedrijfsproject toont de student zowel schriftelijk als mondeling aan dat hij het vermogen heeft om op zelfstandige wijze een juridisch onderwerp te analyseren, hierop verder een antwoord te bieden en dit alles weer te geven.

Begincompetenties (tekst)

Een doorgedreven interesse voor het recht
Het vermogen tot communiceren
Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
het maken van een schriftelijke weergave van het bedrijfsproject
het mondeling presenteren van het bedrijfsproject.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
het analyseren van het onderwerp
het geven van een juridisch antwoord ingegeven door wetgeving,rechtspraak en rechtsleer
Het kiezen van een juridisch onderwerp
het mondeling presenteren van het bedrijfsproject.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
het mondeling presenteren van het bedrijfsproject.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
Het kiezen van een juridisch onderwerp
het mondeling presenteren van het bedrijfsproject.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
het analyseren van het onderwerp
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
het geven van een juridisch antwoord ingegeven door wetgeving,rechtspraak en rechtsleer
het maken van een schriftelijke weergave van het bedrijfsproject
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
het analyseren van het onderwerp
Het kiezen van een juridisch onderwerp

Leerinhoud

Met het bedrijfsproject toont de student zowel schriftelijk als mondeling aan dat hij het vermogen heeft om op zelfstandige wijze een juridisch onderwerp te analyseren, hierop verder een antwoord te bieden en dit alles weer te geven.

Studiematerialen (lijst)

Bundel 'Richtlijnen bedrijfsproject'Verplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00De opdracht bestaat uit de geschreven versie van het bedrijfsproject en de mondelinge presentatie van het bedrijfsproject.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De opdracht bestaat uit de geschreven versie van het bedrijfsproject en de mondelinge presentatie van het bedrijfsproject.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.