Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Stage15656/3383/2425/1/53
Studiegids

Stage

15656/3383/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 14 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Baeyens Jasmien, Bogman Dominique, Dens Cathérine, Van den Bossche Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2 of Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In de eerste fase van het stageggebeuren legt de student een stageplaats vast.
Tijdens de tweede fase loopt de student stage binnen een vastgestelde periode van 10 opeenvolgende weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de richtlijnen stage.

Begincompetenties (tekst)

Om in te kunnen inschrijven voor dit opleidingsonderdeel moet de student ook inschrijven voor het bedrijfsproject.
Een doorgedreven interesse voor het recht
Het vermogen tot communiceren
Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en is in staat eenvoudige praktische problemen binnen deze –rechtstakken op te lossen
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepakketten
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
Ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich;
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.

Leerinhoud

In de eerste fase van het stageggebeuren legt de student een stageplaats vast.
Tijdens de tweede fase loopt de student stage binnen een vastgestelde periode van 10 opeenvolgende weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de richtlijnen stage.

Studiematerialen (lijst)

Bundel 'Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vaststelling van een stageplaats'Verplicht
Bundel 'Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio'Verplicht
Bundel 'Richtlijnen stage'Verplicht
Infoboekje stageVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Werkplekleren en/of stage360,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie bundels Richtlijnen.
De evaluatie gebeurt aan de hand van het evaluatieformulier.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.