Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Jeugdrecht/236835/3383/2425/1/11
Studiegids

Jeugdrecht/2

36835/3383/2425/1/11
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Crime & Justice Academic
  • Crime & Justice Police
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Vandaele Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Strafrecht/3 EN eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst het jeugdrecht in een ruimere juridische context, tegenover het strafrecht, het burgerlijk recht (familierecht en aansprakelijkheidrecht), het gerechtelijke recht en in een internationale juridische context);
De student benoemt de basisbegrippen van het jeugdrecht en legt deze uit.
De student situeert de actoren betrokken bij het jeugdrecht.
De student reflecteert kristich over actuele maatschappelijke problemen in praktijksituaties gelinkt aan het jeugdrecht.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm jeugdrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het jeugdrecht.
De student past de rechtsregels ivm jeugdrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het jeugdrecht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van jeugdrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.

Leerinhoud

-basis-beginseleen van het jeugdrecht, historische evolutie
-jeugdhulprecht
-jeugddelinquentierecht, geplaatst tegenover het gemeen strafrecht
-actoren van het jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht
-de uithandengeving
-de geesteszieke minderjarige

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.