Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verkeer en interventie38837/3383/2425/1/82
Studiegids

Verkeer en interventie

38837/3383/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Deontologie en politielandschap EN simultaan te volgen met Recherche EN eerder ingeschreven voor Strafrecht/3 EN eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4.

Korte omschrijving

- Wegcode (8u)
- Omgaan met verbale agressie (6u)
- Maatschappelijke oriëntering (8u)
- Sport (4u)

Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Aanwezigheid is verplicht voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student gaat op een gepast professionele en klantvriendelijke manier om met verbaal agressieve personen om zo escalatie te voorkomen;
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student herkent verkeersinbreuken en zoekt het juiste artikel op in de desbetreffende wetgeving;
De student kwalificeert verkeersinbreuken aan de hand van de wegcode;
De student benoemt de verschillende trappen van de escalatieladder;
De student omschrijft het conflicthanteringsmodel en past dit toe aan de hand van concrete casussen.
De student herkent maatschappelijke ontwikkelingen en culturele fenomenen vanuit diverse contexten, benoemt en omschrijft ze;
De student herkent normoverschrijdend gedrag en verklaart standpunten vanuit diverse contexten;
De student herkent en omschrijft de oorzaken en gevolgen van stereotypen, vooroordelen, racisme en discriminatie en de impact hiervan op een professionele basishouding;
De student legt het functioneel parcours af.

Leerinhoud

- Wegcode (8u)
- Omgaan met verbale agressie (6u)
- Maatschappelijke oriëntering (8u)
- Sport (4u)

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht
ELO PolitieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks73,00Maatschappelijke oriëntering (31%): schriftelijk
Wegcode (31%): schriftelijk
Omgaan met verbale agressie (11%): schriftelijk
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)27,00Sport (15%): praktisch
Omgaan met verbale agressie (12%): praktisch
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks73,00Maatschappelijke oriëntering (31%): schriftelijk
Wegcode (31%): schriftelijk
Omgaan met verbale agressie (11%): schriftelijk
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)27,00Sport (15%): praktisch
Omgaan met verbale agressie (12%): praktisch