Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Recherche38838/3383/2425/1/19
Studiegids

Recherche

38838/3383/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Deontologie en politielandschap EN simultaan te volgen met Verkeer en interventie EN eerder ingeschreven voor Strafrecht/3 EN eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4.

Korte omschrijving

- GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte (8u)
- Verhoor (4u)
- Huiszoeking (4u)
- Labo (6u)
- Drugs (4u)
- Cybercrime/open bronnen (8u)
- Slachtofferzorg (8u)


Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Enkel studenten die medisch geschikt zijn en mogen deelnemen aan het deel DOJO, kunnen inschrijven voor dit vak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student situeert een tussenkomst openbare orde binnen het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte;
De student voert verschillende actiemodi en sectie- en pelotonsformaties uit;
De student omschrijft de verschillende categorieën uit de Salduzwetgeving;
De student onderscheidt de juridische mogelijkheden en grenzen bij verschillende types huiszoekingen;
De student omschrijft hoe je pertinente informatie kan inwinnen en vaststellingen kan doen bij gerechtelijke feiten;
De student karakteriseert het fenomeen en de feiten m.b.t. inbreuken tegen de drugswetgeving;
De student onderscheidt aan de hand van feiten de inbreuken op de drugswetgeving;
De student leg het drugsbeleid en het vervolgingsbeleid van de parketten-generaal uit;
De student illustreert informaticacriminaliteit met praktijkvoorbeelden;
De student identificeert gewenste informatie uit open bronnen;
De student onderscheidt verschillende types van slachtoffers en hun specifieke behoefte;
De student onderscheidt de ondersteunende wettelijke mogelijkheden voor een slachtoffer;
De student verwijst een slachtoffer adequaat door.

Leerinhoud

- GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte (8u)
- Verhoor (4u)
- Huiszoeking (4u)
- Labo (6u)
- Drugs (4u)
- Cybercrime/open bronnen (8u)
- Slachtofferzorg (8u)

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen85,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks91,00GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte (10%): schriftelijk
Verhoor (10%): schriftelijk
Huiszoeking (10%): schriftelijk
Labo (13%): schriftelijk
Drugs (kennistoets, 10%): schriftelijk
Cybercrime/open bronnen (kennistoets, 19%): schriftelijk
Slachtofferzorg (kennistoets, 19%): schriftelijk
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)9,00GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte: praktisch
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks91,00GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte (%): schriftelijk
Verhoor (10%): schriftelijk
Huiszoeking (10%): schriftelijk
Labo (13%): schriftelijk
Drugs (kennistoets, 10%): schriftelijk
Cybercrime/open bronnen (kennistoets, 19%): schriftelijk
Slachtofferzorg (kennistoets, 19%): schriftelijk
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks9,00GBOR: genegotieerd beheer van de openbare ruimte: praktisch