Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Engels II/1-228385/3383/2425/1/25
Studiegids

Engels II/1-2

28385/3383/2425/1/25
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Cuypers Maryse
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Engels I/1-2 EN eerder ingeschreven voor Engels I/3-4.

Korte omschrijving

Nu we een solide basis hebben, leren we Engels hanteren in diverse juridische en zakelijke situaties.

Begincompetenties (tekst)

De student volgde met succes Engels I/1&2 en Engels I/3&4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft een zakelijke e-mail (vraag om inlichtingen) in het Engels.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student gebruikt de Engelse zakelijke en juridische terminologie.
De student assimileert en verwoordt de inhoud van de aangeboden Engelstalige juridische en zakelijke teksten.
De student verwoordt gesproken zakelijk Engels en distilleert de gevraagde informatie.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student formuleert zijn/haar mening zowel mondeling als schriftelijk in degelijk Engels.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student houdt een efficiënte vergadering in het Engels.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student legt de verschillende Britse bedrijfsstructuren uit in het Engels.
De student benoemt de basisprincipes van het Britse arbeidsrecht in het Engels en legt uit.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student benoemt de basisprincipes van het intellectueel eigendomsrechtin het Engels en legt uit.

Leerinhoud

 • Legal English: studie van juridische teksten/thema's met bijpassende oefeningen.
 • Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen + current affairs (zelfstudie op Digitap).
 • Woordenschatuitbreiding op juridisch en zakelijk vlak (gedeeltelijk zelfstudie).
 • Vergadertechnieken en vergaderen.
 • Zakelijke e-mail: vraag om inlichtingen.
 • Grafieken beschrijven.

Studiematerialen (lijst)

Engels II/1&2: Legal and Business topicsVerplicht
 • Auteur: Decock Erika
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: digitaal examen: 1u
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren2,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen52,17 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal examen met kennis-, inzichts- toepassings-, en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn, behalve de juridische en algemene woordenschat uit de woordenschattoets van module 1.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Module 1: zelfstudie juridische en algemene woordenschat
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00module 2: zakelijke e-mail (vraag om inlichtingen)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Module 2: zakelijke vergadering. Taal, vlotheid, aanpak en aandeel worden geëvalueerd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Digitaal examen met kennis-, inzichts- toepassings- en open vragen.
De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zakelijke e-mail via 'Opdracht' op toets.ap (vraag om inlichtingen).

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies.