Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Engels II/3-428387/3383/2425/1/93
Studiegids

Engels II/3-4

28387/3383/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Cuypers Maryse, De Grave Jennifer
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Engels I/1-2 EN eerder ingeschreven voor Engels I/3-4 EN (simultaan te volgen met Engels II/1-2 OF eerder ingeschreven voor Engels II/1-2)).

Korte omschrijving

We hanteren Engels in diverse juridische en zakelijke situaties.

Begincompetenties (tekst)

De student volgde met succes Engels I/1&2 en Engels I/3&4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft een zakelijke e-mail (commercieel antwoord op een vraag om inlichtingen) in het Engels.
De student schrijft een zakelijke e-mail (klachtenbrief of reactie daarop) in het Engels.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student gebruikt complexe Engelstalige juridische terminologie
De student gebruikt social English in algemene en zakelijke situaties.
De student assimileert en verwoordt de inhoud van de aangeboden Engelstalige juridische en zakelijke teksten.
De student verwoordt gesproken zakelijk Engels en distilleert de gevraagde informatie.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student reflecteert in het Engels.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student voert een efficiënt onderhandelingsgesprek in het Engels
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student analyseert een Engelstalig arrest.

Leerinhoud

• Legal English: studie van juridische teksten/thema's met bijpassende oefeningen (gedeeltelijk zelfstudie).
• Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen + current affairs (zelfstudie op Digitap).
• Woordenschatuitbreiding op juridisch en zakelijk vlak (gedeeltelijk zelfstudie).
• Social English.
• Onderhandelingsgesprek.
• Zakelijke e-mail: commercieel antwoord op een vraag om inlichtingen / klachtenbrief met reactie. 

Studiematerialen (lijst)

Engels II/3&4: Legal and Business topicsVerplicht
 • Auteur: Decock Erika en De Grave Jennifer
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: Digitaal examen: 1u
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren2,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen53,17 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn, behalve de juridische en algemene woordenschat uit de woordenschattoets van module 3.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00module 3: zelfstudie juridische en algemene woordenschat
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00module 3: zakelijke e-mail (antwoord op een vraag om inlichtingen)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00module 4: zakelijke e-mail (klacht of antwoord daarop)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00module 4: onderhandelingsgesprek. Gelet wordt op taal, aanpak/efficiëntie, vlotheid en aandeel in het gesprek.
Een voldoende voor deze opdracht in eerste zittijd wordt overgedragen naar tweede zittijd. Wie een onvoldoende haalt in eerste zittijd, krijgt een nieuwe kans tijdens het mondeling examen van tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digtaal examen met kennis-, inzichts- toepassings- en open vragen.
De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zakelijke e-mail via 'Opdracht' op toets.ap: antwoord op een vraag om inlichtingen OF klacht of antwoord daarop.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Mondeling examen: onderhandelingsgesprek. Dit is enkel van toepassing indien men voor dit onderdeel een onvoldoende haalde in eerste zittijd. Indien men een voldoende haalde op deze vaardigheidstoets tijdens eerste zittijd, worden deze punten overgedragen naar tweede zittijd.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies.