Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Frans I/1-228393/3383/2425/1/06
Studiegids

Frans I/1-2

28393/3383/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): de Cock Pascale, Pellens Ann, Van Hecke Kristina
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

•Goede grammaticale basiskennis uit de humaniora alsook een algemeen woordenschat die beide beantwoorden aan het niveau A2 van het Europese referentiekader.
•Kritische kijk op de wereld
•Software pakketten (Word, Excel, PowerPoint, MindMap)
•Vlot en gericht informatie opzoeken

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student voert een zakelijk en klantgericht telefonisch gesprek in het Frans.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student gebruikt de complexere Franse juridische terminologie.
De student stelt zich professioneel voor in het Frans.
De student past de aangereikte Franse grammatica toe.
De student schrijft een zakelijke brief in het Frans.
De student formuleert de belangrijkste informatie uit een Franstalige juridische tekst in zijn eigen woorden.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student analyseert een complex Franstalig vonnis
De student schrijft een zakelijke brief in het Frans.
De student stelt een complexe gestructureerde tekst op in het Frans.
De student vertaalt de belangrijkste informatie uit een tekst van het Nederlands naar het Frans.

Leerinhoud

•Algemene woordenschat
•Economische, politieke en vooral juridische terminologie
•Analyse van juridische en handelsdocumenten (contracten, vonnissen, ...)
•Grammatica : herhaling van grammaticale onderwerpen en uitdieping van specifieke items/gevallen.
•Schriftelijke communicatie : handelscorrespondentie, eigen mening, verslagen, enz.
•Mondelinge communicatie : professioneel telefoneren, afspraken maken, eigen mening, analyse van juridische documenten
•Thema's : socio-economische, politieke en juridische thema's zoals rechtsbronnen, politieke instellingen van ons land, rechtssystemen, rechtbanken, aansprakelijkheid, milieubewustzijn met economisch achtergrond, staatshervormingen, eigendomsrecht, contracten, enz.

Studiematerialen (lijst)

MediaVerplicht
CursusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,75 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
 • Omschrijving: examen in examenreeks
 • Opmerking: 1u15min digitaal examen per module
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Module 2: toets van de geziene grammatica
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Module 2 : digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 1 en 2, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Module 1: Mondeling examen - professioneel een afspraak maken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Een digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 1 en 2, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Een mondeling examen - professioneel een afspraak maken

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.