Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Frans I/3-428394/3383/2425/1/40
Studiegids

Frans I/3-4

28394/3383/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): de Cock Pascale, Pellens Ann, Van Hecke Kristina
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Frans I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Frans I/1-2.

Begincompetenties (tekst)

•Goede grammaticale basiskennis uit de humaniora alsook een algemeen woordenschat die beide beantwoorden aan het niveau A2 van het Europese referentiekader.
•Kritische kijk op de wereld
•Software pakketten (Word, Excel, PowerPoint, MindMap)
•Vlot en gericht informatie opzoeken op het internet

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student gebruikt Franse economische basisbegrippen.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft een zakelijke e-mail in het Frans.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student gebruikt de complexere Franse juridische terminologie.
De student past de aangereikte Franse grammatica toe.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student past ICT-middelen toe.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student stelt een complexe gestructureerde tekst op in het Frans.
De student vertaalt in het Frans de belangrijkste informatie uit een tekst in zijn eigen woorden.
De student verwerkt gegevens uit een Franse bron.
De student verwerkt gegevens uit een contract in het Frans.

Leerinhoud

•Algemene woordenschat
•Economische, politieke en vooral juridische terminologie
•Analyse van juridische en handelsdocumenten (contracten, vonnissen, ...)
•Grammatica : herhaling van grammaticale onderwerpen en uitdieping van specifieke items/gevallen.
•Schriftelijke communicatie : handelscorrespondentie, eigen mening, verslagen, enz.
•Mondelinge communicatie : professioneel telefoneren, afspraken maken, eigen mening, analyse van juridische documenten
•Thema's : socio-economische, politieke en juridische thema's zoals rechtsbronnen, politieke instellingen van ons land, rechtssystemen, rechtbanken, aansprakelijkheid, milieubewustzijn met economisch achtergrond, staatshervormingen, eigendomsrecht, contracten, enz.

Studiematerialen (lijst)

MediaVerplicht
CursusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)41,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
 • Omschrijving: examen in examenreeks
 • Opmerking: 1u15min digitaal examen
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Module 4 : digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 3 en 4, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Module 3 : Mondeling examen (juridische actualiteit) op 20% .
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Een digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 3 en 4, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Een mondeling examen - Juridische actualiteit

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.