Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Engels I/1-228395/3383/2425/1/74
Studiegids

Engels I/1-2

28395/3383/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Luyten Alison, Weuts Annelies
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kennis van de Engelse taal is vandaag de dag onontbeerlijk in onze maatschappij, en zeker in het bedrijfsleven. Engels wordt steeds vaker gebruikt als lingua franca, als gemeenschappelijke taal om met mensen van andere nationaliteit(en) te communiceren. In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook een solide basis gelegd om zich vaardig in het Engels uit de slag te trekken.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de eindtermen van de gevolgde studierichting in het SO en heeft een intermediate level (B1 niveau volgens het Europees referentiekader) op gebied van grammaticale kennis en de vier vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student voert een informatief telefoongesprek in het Engels
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student schrijft eenvoudige grammaticaal correcte zinnen in het Engels.
De student vertaalt eenvoudige Nederlandse zinnen naar het Engels.
De student gebruikt de aangeboden Engelse thematische woordenschat.
De student schrijft de meest courante woorden foutloos in het Engels.
De student gebruikt de gepaste woordenschat en structuur eigen aan de Engelse e-mailetiquette
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student legt de werking van de verschillende Britse rechtbanken in het Engels uit.
De student legt de werking van het Brits parlement in het Engels uit.
De student legt de basisprincipes en onstaansgeschiedenis van Common Law uit in het Engels

Leerinhoud

• Herhaling en uitdieping van de basisgrammatica.
• Spelling.
• Woordenschatuitbreiding van algemene, juridische en zakelijke aard (gedeeltelijk klassikaal en gedeeltelijk zelfstudie).
• Studie van enkele juridische thema's gelinkt aan de juridische opleidingsonderdelen, zoals bv. de Britse staatsstructuur, het Brits parlement, het Brits rechtssysteem, de Britse rechtbanken e.d.
• Studie van enkele actuele lees- of luisterteksten en/of van authentiek beeldmateriaal van intermediate of upper-intermediate level over maatschappelijke, socio-economische, politieke en juridische thema's.
• E-mail.
• Telefoneren. 

Studiematerialen (lijst)

Engels I/1&2: Legal TopicsVerplicht
 • Auteur: Decock Erika en Weuts Annelies
Engels I: English Grammar and Communication SkillsVerplicht
 • Auteur: Erika Decock en Annnelies Weuts
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)1,75 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,25 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)1,75 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn, behalve de algemene en juridische woordenschat uit de woordenschattoets van module 1.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Module 1: 15% zelfstudie algemene en juridische woordenschat, 10% onregelmatige werkwoorden en werkwoordtijden
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00Module 2: 5% woordenschat, formaliteiten en zinsbouw e-mail
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies.