Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Zakelijke en juridische communicatie/ 1-228581/3383/2425/1/93
Studiegids

Zakelijke en juridische communicatie/ 1-2

28581/3383/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, De Peuter Eddy, De Smet Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gerechtelijke procedures zijn vaak ingewikkeld, juridische terminologie is niet altijd voor iedereen verstaanbaar. Wie afstudeert met een diploma in de Rechtspraktijk, moet er dus onder meer in slagen om de kloof te dichten tussen die juridische praktijk en de 'leek', de gewone burger. Daarom moet je zowel mondeling als schriftelijk doelgericht kunnen communiceren in begrijpbaar en juist Nederlands. Die vaardigheid staat dan ook centraal in het vak Zakelijke & Juridische Communicatie.

Heldere communicatie kan pas tot stand komen wanneer bij het schrijven van teksten een aantal aandachtspunten voldoende worden gerespecteerd. Daar werken we in deze cursus aan: een lezersgerichte, klantvriendelijke aanpak, correct taalgebruik op het vlak van spelling, woordkeuze en grammatica (module 1/2), een logische tekstopbouw en een toegankelijke stijl (module 3/4).

Daarnaast maken we kennis met een aantal typische – zowel gesproken als geschreven – genres uit de juridische praktijk. In modules 1/2 zijn dat vergaderen, notuleren, zakelijke brieven en e-mails. In modules 3/4 komen verder de samenvatting en verschillende gesprekstechnieken, zoals het advies- en bemiddelingsgesprek, nog aan bod. Een theoretisch kader vormt telkens het vertrekpunt, maar de praktische toepassing in juridische contexten blijft het uiteindelijke doel.

Ten slotte breid je, grotendeels op zelfstandige basis, je algemene zakelijke woordenschat verder uit.

Begincompetenties (tekst)

De student(e) beschikt voor Nederlands over het niveau B2-C1 (Europees Referentiekader).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft klantvriendelijke, zakelijke brieven en e-mails.
De student communiceert lezers- en doelgericht.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student vergadert doelgericht.
De student maakt een professioneel vergaderverslag op.
De student schrijft klantvriendelijke, zakelijke brieven en e-mails.
De student communiceert lezers- en doelgericht.
De student geeft zijn correspondentie vorm met de NBN-normen.
De student hanteert correct Nederlands in zijn zakelijke communicatie.
De student past de Nederlandse grammatica toe.
De student past de Nederlandse spelling toe.
De student gebruikt de algemene en zakelijke woordenschat correct.

Leerinhoud

 • Publiekgericht schrijven: tekstdoel, boodschap, doelgroep
 • Spelling: werkwoordsvormen en algemene spellingregels
 • Grammatica
 • Algemeen Nederlands: Belgisch Nederlands, contaminaties, voorzetsels
 • Vergaderen: theorie en praktijk
 • Notuleren: theorie en praktijk
 • Zakelijke brieven en e-mails
 • Woordenschat
 • Woord- en zinsleer

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Gespreksvoering in de juridische praktijkVerplicht
 • Auteur: Van den Doel, V. e.a;
Juridisch NederlandsVerplicht
 • Auteur: Karl Hendrickx, Karen Deschamps, Paul Schoukens
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00- Digitaal examen woordenschat
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00- Schriftelijk examen
- min 0,5 per werkwoordsvormfout buiten de spellingsvragen (met een maximum van min 4)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00- Zakelijke e-mails (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen.
- min 0,5 per werkwoordsvormfout buiten de spellingsvragen (met een maximum van min 4)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00- Zakelijke e-mails (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00- vergaderen (mondeling, 10%) + notuleren (schriftelijk, 10%)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen vanuit de eerste zittijd.
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen
- min 0,5 per werkwoordsvormfout buiten de spellingsvragen (met een maximum van min 4)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00- Zakelijke e-mails (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen.
- min 0,5 per werkwoordsvormfout buiten de spellingsvragen (met een maximum van min 4)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00- Zakelijke e-mails (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00- vergaderen (mondeling, 10%) + notuleren (schriftelijk, 10%)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen vanuit de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.