Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Zakelijke en juridische communicatie/ 3-428582/3383/2425/1/30
Studiegids

Zakelijke en juridische communicatie/ 3-4

28582/3383/2425/1/30
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, De Peuter Eddy, De Smet Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gerechtelijke procedures zijn vaak ingewikkeld, juridische terminologie is niet altijd voor iedereen verstaanbaar. Wie afstudeert met een diploma in de Rechtspraktijk, moet er dus onder meer in slagen om de kloof te dichten tussen die juridische praktijk en de 'leek', de gewone burger. Daarom moet je zowel mondeling als schriftelijk doelgericht kunnen communiceren in begrijpbaar en juist Nederlands. Die vaardigheid staat dan ook centraal in het vak Zakelijke & Juridische Communicatie.

Heldere communicatie kan pas tot stand komen wanneer bij het schrijven van teksten een aantal aandachtspunten voldoende worden gerespecteerd. Daar werken we in deze cursus aan: een lezersgerichte aanpak, correct taalgebruik op het vlak van spelling, woordkeuze en grammatica (module 1/2), een logische tekstopbouw en een toegankelijke stijl (module 3/4).

Daarnaast maken we kennis met een aantal typische – zowel gesproken als geschreven – genres uit de juridische praktijk. In modules 1/2 zijn dat vergaderen, notuleren, zakelijke brieven en e-mails. In modules 3/4 komen verder de synthese en verschillende gesprekstechnieken, zoals het advies- en bemiddelingsgesprek, aan bod. Een theoretisch kader vormt telkens het vertrekpunt, maar de praktische toepassing in juridische contexten blijft het uiteindelijke doel.

Ten slotte breid je, grotendeels op zelfstandige basis, je algemene zakelijke woordenschat verder uit.

Begincompetenties (tekst)

De student(e) beschikt voor Nederlands over het niveau B2-C1 (Europees Referentiekader).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student hertaalt juridische teksten voor een niet-juridisch publiek.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student hertaalt juridische teksten voor een niet-juridisch publiek.
De student voorziet teksten van een passende structuur.
De student vat zakelijke teksten treffend schriftelijk samen.
De student voert advies- en bemiddelingsgesprekken.
De student past de basisgesprekstechnieken toe.
De student gebruikt complexe zakelijke woordenschat correct.
De student hanteert een heldere, moderne en vlotte schrijfstijl.

Leerinhoud

 • Tekstsoorten
 • Tekststructuur: alinea's, kernzinnen, signaalwoorden, verwijzingen, vaste tekststructuren
 • Schrijfstijl: vlot leesbare en begrijpbare zinnen formuleren
 • Samenvatten van zakelijke en juridische teksten
 • Juridische tekst(fragment)en 'hertalen' naar helder, cliëntgericht Nederlands
 • Gesprekstechnieken: professionele basisgespreksvaardigheden, telefoneren, advies- en bemiddelingsgesprekken (theorie en praktijk)
 • Zakelijke en juridische woordenschat

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Gespreksvoering in de juridische praktijkVerplicht
 • Auteur: Van den Doel, V. e.a;
Juridisch NederlandsVerplicht
 • Auteur: Karl Hendrickx, Karen Deschamps, Paul Schoukens
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00- Schriftelijk examen- min 0,5 per werkwoordsvormfout (met een maximum van min 4)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Digitaal examen woordenschat
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00- Samenvatten (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Instructies: zie cursus/Digitap
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen
- min 0,5 per werkwoordsvormfout (met een maximum van min 4)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00- Samenvatten (schriftelijk)- min 0,5 per werkwoordsvormfout.- Instructies: zie cursus/Digtap- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00- Gesprekstechnieken: praktijk (mondeling)
- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen naar de tweede zittijd.
- Instructies: zie cursus/Digitap
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen- min 0,5 per werkwoordsvormfout (met een maximum van min 4)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00- Samenvatten (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout
- Instructies: zie cursus/Digitap
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00- Schriftelijk examen
- min 0,5 per werkwoordsvormfout (met een maximum van min 4)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00- Samenvatten (schriftelijk)
- min 0,5 per werkwoordsvormfout.
- Instructies: zie cursus/Digitap
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00- Gesprekstechnieken: praktijk (mondeling)
- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen naar de tweede zittijd.
- Instructies: zie cursus/Digitap

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.