Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sociale zekerheidsrecht/227160/3383/2425/1/85
Studiegids

Sociale zekerheidsrecht/2

27160/3383/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
  • Microcredential Business & Recht (Insurance, Social Law of Sustainable Business)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding sociaal recht/3.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische socialezekerheidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden weer voor de toegang van de sociaal verzekerde tot sociale voordelen en past die toe.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm sociale zekerheids recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het sociale zekerheidsrecht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie van de sociaal verzekerde met de instellingen van sociale zekerheid.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van sociale zekerheidsrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.

Leerinhoud

Bespreking van "de sociale zekerheid in het algemeen (omschrijving, kenmerken, stelsels en structuur, financiering, verplichtingen, onderwerping aan het stelsel van socialezekerheid der werknemers).

- Arbeidsongevallen en beroepsziekten.

- Groeipakket.

- Ziekte- en invaliditeitsverzekering (geneeskundige verzorgingen uitkeringen).

- Arbeidsvoorziening, werkloosheid en swt.

- Pensioenen en aanvullende pensioenen.

-Sociale bijstand/minimumvoorzieningen

Studiematerialen (lijst)

Sociale zekerheidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Dirk Heylen en anderen
Wetboek sociaal recht voor studentenVerplicht€ 25,50
  • Auteur: F. HENDRICKX,D. PIETERS, M. RIGAUX, P. SCHOUKENS, O.VANACHTER, K. VAN dEN LANGENBERGH, e.a.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen - theorie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen - theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.