Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding sociaal recht/335188/3383/2425/1/79
Studiegids

Inleiding sociaal recht/3

35188/3383/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het sociaal zekerheidsrecht omvat alle maatregelen waardoor aan de burgers een vervangings- of aanvullend inkomen wordt uitgekeerd ingeval zich een sociaal risico voordoet.

Begincompetenties (tekst)

Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student verwerkt en analyseert informatie van sociaal recht om de leerstof toe te passen op praktijkvoorbeelden.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student heeft basiskennis van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
De student plaatst een juridisch vraagstuk van sociaal recht in de bredere context.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm sociaal recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het sociaal recht.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student heeft de attitude om vragen te stellen, om zich te informeren en de actualiteit van sociaal recht op te volgen.

Leerinhoud

•Collectief arbeidsrecht (Vakorganisaties, Collectieve arbeidsovereenkomsten, …)
•Individueel arbeidsrecht (Wet op de arbeidsovereenkomsten, Arbeidswet, Wet betreffende de bescherming van het loon, …)
•Sociale Zekerheid (Doel, structuur, financiering, verschillende stelsels en sectoren)

Studiematerialen (lijst)

Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
 • Auteur: DIRK HEYLEN, ea
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen met toepassingen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk of digitaal examen met multiple choice vragen en open vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen met toepassingen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk of digitaal examen met multiple choice vragen en open vragen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.