Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Personenbelasting/135189/3383/2425/1/16
Studiegids

Personenbelasting/1

35189/3383/2425/1/16
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Jonckheere Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je licht de volledige aanslagberekening in de personenbelasting toe.
Je verduidelijkt de uitgaven die recht geven op belastingvermindering.
Je analyseert de fiscale documenten en wettelijke stukken inzake personenbelasting.
Je past de specifieke wetsartikels toe bij het oplossen van een casus.
Je berekent het belastbaar inkomen.
Je legt de verschillende stappen in de berekening van de aanslag uit.
Je past fiscale principes toe op dossiers van loon- en weddetrekkenden, zelfstandigen, vrij beroeper en bedrijfsleiders.
Je licht de verschillende onderdelen van de aangifte in de personenbelasting toe.
Je definieert de verschillende categorieën van belastbare inkomsten en vrijgestelde bestandsdelen.
Je past de basisterminologie van personenbelasting toe op een concrete case.
Je berekent op basis van een concrete situatie de veschuldigde personenbelasting voor een natuurlijk persoon.
Je gebruikt de specifieke terminologie van personenbelasting.
Je berekent de gevolgen van een financiële of een vastgoedtransactie op de personenbelasting.
Je adviseert een klant over de gevolgen van concrete situaties op de berekening van de personenbelasting.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
Je integreert de ontwikkelingen en actuele tendensen binnen de personenbelasting.

Leerinhoud

 • wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)?

 • verschillende aanslagstelsels
 • globalisatie van alle inkomsten
 • bepalen van de belastbare grondslag
 • bepalen van de aftrekbare bestedingen
 • onroerende inkomsten
 • roerende inkomsten
 • diverse inkomsten
 • beroepsinkomsten
 • beroepskosten
 • berekening van de belasting
 • bezoldigingen van werknemers
 • toevallige inkomsten
 • fiscale behandeling van betaalde onderhoudsgelden
 • uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • inkomsten van handelaars
 • fiscale behandeling van bedrijfsleiders
 • baten van vrije beroepen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wegwijs in personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Thomas De Jonckheere& Michel Maus

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen open boek