Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
BTW/239385/3383/2425/1/90
Studiegids

BTW/2

39385/3383/2425/1/90
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vrancken Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De btw-wetgeving is complex, maar (vaak) logisch. De bedoeling is om de logica van deze (in grote mate) Europese wetgeving te doorgronden. De btw-wetgeving is pragmatisch, dossiers zijn onderling moeilijk vergelijkbaar. Rechtsspraak en rechtsleer helpen om een en ander te doorgronden. De cursus wordt onderbouwd met tal van voorbeelden uit de praktijk.

Begincompetenties (tekst)

Zie "algemene toelatingsvoorwaarden".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
Je past wetsartikels toe in een specifieke casus.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je legt de BTW-principes en -mechanismes uit.
Je stelt de diverse fiscale aangiftes op.
Je bereidt bedrijfsgebonden documenten volgens de geldende wettelijke normen voor.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je analyseert de fiscale impact op een transactie.
Je verklaart de wisselwerking van BTW en andere wetgevingen.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
Je past de gehele BTW-wetgeving toe vanuit een internationale context.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
Je past de fiscale actualiteit toe, afgestemd op de organisatie, op de rechts- of natuurlijke persoon en op de transactie.

Leerinhoud

 • Plaatsing, toepassingsgebied en mechanisme

 • Btw-verplichtingen
 • Aftrekbare en verschuldigde btw: algemene principes
 • Niet-aftrekbare btw
 • Soorten btw-belastingplichtigen
 • Medecontractant
 • Intracommunautaire verrichtingen, in- en uitvoer
 • Mechanismem van verlegging
 • Documenten

Studiematerialen (lijst)

Belasting over de toegevoegde waardeVerplicht€ 25,00
 • Auteur: J.Vervoort
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie toepassingsvragen en oefeningen, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie toepassingsvragen en oefeningen, open boek

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.