Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Familiaal vermogensrecht/234233/3383/2425/1/07
Studiegids

Familiaal vermogensrecht/2

34233/3383/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaenssens Kristine, Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Personen- en familierecht/4).

Korte omschrijving

Het vak geeft een volledig overzicht van het actuele familiaal vermogensrecht onderbouwd met rechtspraak en rechtsleer en praktijkvoorbeelden.

Speciale aandacht gaat ook naar de nieuwe maatschappelijke tendenzen terzake.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis burgerlijk recht en bronnenstudie en algemeen het vermogen om te analyseren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student definieert de clausules die in een huwelijkscontract kunnen worden opgenomen en schat de juridische gevolgen in.
De student schetst de rol van het huwelijksvermogensstelsel bij vereffening - verdeling.
De student schetst de alternatieven voor de wettelijke huwelijkscontracten.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm Familiaal vermogensrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het Familiaal vermogensrecht.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student benoemt de verschillende huwelijksstelsels en hun juridische consequenties.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van familiaal vermogensrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.

Leerinhoud

Deel 1 Huwelijksvermogensrecht:
- Primair stelsel
- Secundair stelsel

Deel 2: Samenwoningsvermogensrecht:
- Wettelijke samenwoning
- Feitelijke samenwoning

Studiematerialen (lijst)

Familiaal vermogensrecht in essentieVerplicht
 • Auteur: Barbaix, R.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen
Voor 8 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen voor 12 punten: toepassingsopdracht rond huwelijkscontracten en wijzigingen rond huwelijkscontrachten (casus)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen
Voor 8 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen voor 12 punten: toepassingsopdracht rond huwelijkscontracten en wijzigingen rond huwelijkscontrachten (casus)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.