Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Onroerend goed/115537/3383/2425/1/81
Studiegids

Onroerend goed/1

15537/3383/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    • Real Estate Manager
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Seppe, Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Familiaal vermogensrecht/2 EN eerder ingeschreven voor Inleiding fiscaal recht/2.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel heeft tot doel de student kennis te laten maken met de juridische en praktische aspecten van onroerend goed en de aanverwante transacties.

Begincompetenties (tekst)

Algemene juridische begrippen als parate kennis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student beantwoordt alle courante vragen m.b.t.mede-eigendom en zet deze regels in de praktijk om.
De student verduidelijkt de verhoudingen tussen de contracterende partijen en zet het om in adviezen en/of overeenkomsten.
Behandelt complexe casussen binnen het juridische domein van de vastgoedmarkt en de notariële praktijk oplossingsgericht.
De student beantwoordt alle courante vragen m.b.t.mede-eigendom en zet deze regels in de praktijk om.
De student maakt verkoops - verhuurcontracten op.
De student lost op een zelfstandige en gefundeerde juridische manier zowel in het notariaat als op een immobiliënkantoor de dagelijkse praktische probleemgevallen op.
De student legt de basisbegrippen van ruimtelijke ordening en milieuwetgeving uit en kan enkele raakpunten aanhalen m.b.t. onroerende goederen.
De student maakt autonoom een plaatsbeschrijving op.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de evoluties in de wetgeving m.b.t. alle mede-eigendom, huurwetgeving, goed op en kan aangeven hoe zij de uitkomst van een concrete juridische vraagstelling kunnen beïnvloeden.

Leerinhoud

•Verkoopsovereenkomst en akten en alle aanverwante juridisch praktische toepassingen
•DE VERSCHILLENDE huurovereenkomsten (huur hoofdverblijfplaats,handelshuur,huur garage enz.)
•MEDE-EIGENDOM en regels m.b.t. het beheer ervan
•OPMAKEN plaatsbeschrijving en samenstelling verkoop-en-of verhuurdossier

Studiematerialen (lijst)

De syndicus: uw 111 antwoordenVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)20,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)1,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)157,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)34,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)139,75 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen139,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00schattingsverslag en plaatsbeschrijving
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.